ΣτΕ: Προσφυγή για τις ιδιωτικοποιήσεις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Ως αντισυνταγματικό να ακυρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο μέσω ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται οι μετοχές των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δηλαδή της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ -οι οποίες ουσιαστικά ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο - στην «Εταιρεία

Δημοσίων Συμμετοχών» (και με τον τρόπο αυτό ιδιωτικοποιούνται), ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας 154 κάτοικοι των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης (καταναλωτές νερού, κ.λπ. ), όπως και το Σωματείο των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων (νόμοι 4389/2016, 4425/2016 και 4425/2016) οι μετοχές των εν λόγω δύο εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης οι οποίες ανήκουν ουσιαστικά στο Δημόσιο διαβιβάστηκαν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ στην «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών».

Η τελευταία αυτή εταιρεία είναι μια από τις 4 θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» που συστήθηκε το νόμο 4389/2106. Αναλυτικότερα, η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» έχει τις εξής θυγατρικές εταιρείες: 1) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 2) ΤΑΙΠΕΔ, 3) Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και 4) Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών.

Οι κάτοικοι της Αθήνας και της συμπρωτεύουσας υπογραμμίζουν ως χρηστές των υπηρεσιών των εν λόγω δυο εταιρειών κοινής ωφέλειας, ότι οι εταιρείες αυτές πρέπει να διατηρήσουν το ιδιοκτησιακό και πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων τους προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές ανατιμήσεις στη χρήση του νερού και για να διασφαλιστεί η κρατική εγγύηση της ποιοτικής ασφαλούς, συνεχούς, αδιάλειπτης και καθολικής πρόσβασης σε αυτές.

Εξάλλου, σημειώνεται στην προσφυγή των κατοίκων ότι από τη μεταβίβαση των μετοχών δεν εξασφαλίζονται κανόνες του δημοσίου συμφέροντος, αλλά ούτε οι συνταγματικές επιταγές για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών υψίστης ζωτικής σημασίας που αφορούν ευθέως την υγεία των πολιτών, όπως είναι το νερό και η αποχέτευση, αλλά ότι αυτή αντίθετα αποσκοπεί στην επαύξηση των εσόδων του Δημοσίου στο πλαίσιο της αποπληρωμής μέρους του δημοσίου χρέους.

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι η ιδιωτικοποίηση των δύο επίμαχων εταιρειών που γίνεται μέσω της μεταβίβασης των μετοχών τους είναι αντίθετη στις επιταγές των άρθρων 5 και 21 του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν στο κράτος να λάβει μέριμνα για την προστασία της υγείας των πολιτών, της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας, κ.λπ.

Σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι με τη μεταβίβαση των μετοχών των δύο εταιρειών το Ελληνικό Δημόσιο αποξενώνεται από τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών, ενώ αποδυναμώνεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι τη νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ που έχει αποφανθεί πρόσφατα ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, όπως είναι η ύδρευση και η αποχέτευση, ασκούν στην ουσία δημόσια υπηρεσία και πρέπει πάντοτε να λειτουργούν υπό τη νομική εγγύηση και εποπτεία του κράτους, ώστε να παρέχουν συνεχώς προς το κοινωνικό σύνολο καλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες. Και προσθέτουν ότι η ιδιωτικοποίηση των δύο εταιρειών έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την νομολογία του ΣτΕ.

Πηγή: protothema.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα