Ψήφος εμπιστοσύνης στο ομόλογο του Τιτάνα

Ενθαρρυντικά νέα μεταδίδονται από τις πρώτες επαφές με επενδυτές για το νέο 7ετες ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ του Τιτάνα.

Συγκεκριμένα, το εύρος του επιτοκίου που συζητούν με επενδυτές και στα dealing rooms, κυμαίνεται μεταξύ 2,25 -2,5%. Η καλή τιμολόγηση – εφόσον επιβεβαιωθεί αποτελεί κάτι παραπάνω απο ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική εταιρεία καθώς οι δανειστές αισθάνονται σίγουροι σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του εξωτερικού.

Η

έκδοση

Η H TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε χθες ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού €250,000,000, επταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Διαχειρίστριες (Managers) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank N.V., Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της Εκδότριας (α) για την εξαγορά από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4.25% πριν τη λήξη τους τον Ιούλιο του 2019 ( οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού. Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την Εκδότρια τιμολόγησή τους.

ΔΗ.ΠΑΦ

Keywords
Αναζητήσεις
7ετες ομόλογο
Τυχαία Θέματα