Οι στόχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως το 2020

Το στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2017-2020 δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, περιγράφοντας πέντε βασικούς στόχους.

Αυτοί είναι:

Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης,
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου,
Η διευκόλυνση του επιχειρείν και του εμπορίου,
Η εξωστρεφής αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση,
Η προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι μεταξύ άλλων:

το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών,
η

επένδυση στην αξιοκρατική στελέχωση των υπηρεσιών,
η βελτίωση των διαδικασιών οικειοθελούς συμμόρφωσης της οικονομίας, αλλά και των μεθόδων αναγκαστικής είσπραξης,
η πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.
Όπως αναφέρεται στο εισηγητικό σημείωμα του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, «το παρόν σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα και μέσω των μεσοπρόθεσμων μεταρρυθμιστικών έργων, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού Οργανισμού».

Το σχέδιο, όπως αναφέρεται, «θα επικαιροποιηθεί το επόμενο διάστημα, με την προσθήκη μεσοπρόθεσμων ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι θα παρακολουθούνται και θα αναθεωρούνται λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες».

Επίσης, με δύο αποφάσεις του Γιώργου Πιτσιλή, αναζητούνται στελέχη για την ενίσχυση της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και για την κάλυψη της θέσης προϊσταμένου της διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.

Keywords
Τυχαία Θέματα