ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα το Νοέμβριο

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το Νοέμβριο, μετά από τρεις μήνες ανόδου, κατέγραψε ο σχετικός δείκτης που μετρά το ΙΟΒΕ, μία εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και δευτερευόντως της επιδείνωσης των προσδοκιών στη Βιοµηχανία.

Συγκεκριμένα το Νοέμβριο υποχώρησε στις 92,4 μονάδες έναντι 93,8 τον Οκτώβριο, επίδοση που, πάντως, παραμένει υψηλότερη από το Νοέμβριο του 2015.

Στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό εµπόριο

και στις Κατασκευές σηµειώνεται βελτίωση των σχετικών εκτιµήσεων και προβλέψεων. Η διόρθωση αυτή είναι µάλλον αναµενόµενη, καθώς η σταθεροποίηση της οικονοµίας, επιτρέπει ηπιότερες αξιολογήσεις από πολίτες και επιχειρηµατίες, ενώ παραµένει η αβεβαιότητα για τη µεσοπρόθεσµη πορεία της οικονοµίας.

Οι προβλέψεις πάντως των νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο παραµένουν ιδιαίτερα απαισιόδοξες. Εξάλλου υπενθυµίζεται ότι η βελτίωση του δείκτη κλίµατος των προηγούµενων µηνών, αποτυπώθηκε στη συνέχεια και στον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης του τρίτου τριµήνου όπως καταγράφηκε στα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα:

στη βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες εξασθενούν, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα κλιµακώνεται ήπια, ενώ οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παραµένουν στα ίδια επίπεδα. Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία υποχωρεί τον Νοέµβριο σε σχέση µε τον Οκτώβριο, στις 89,2 (από 94,2) µονάδες, υψηλότερα πάντως έναντι της αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης (83 µον.). στις υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων δεν µεταβάλλονται, ενώ εκείνες για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώνονται, µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της να επιδεινώνονται οριακά. Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες βελτιώνεται οριακά τον Νοέµβριο σε σχέση µε τον Οκτώβριο και διαµορφώνεται στις 85,1 (από 84,2) µονάδες, σε υψηλότερη επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (70,9 µον.).στο λιανικό εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αυξάνονται, ενώ και οι αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους παραµένουν αµετάβλητες, µε το δείκτη των αποθεµάτων να κινείται προς τα κάτω. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ενισχύεται τον Νοέµβριο, κινούµενος στις 101,6 (από 97,9) µονάδες, υψηλότερα σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή του επίδοση (82,3 µον.).στις κατασκευές, οι πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων και περισσότερο οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση αµβλύνονται αµφότερες. Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές βελτιώνεται τον Νοέµβριο σε σχέση µε τον Οκτώβριο και διαµορφώνεται 10 µονάδες υψηλότερα, στις 49,4 µονάδες, παραµένοντας χαµηλότερα πάντως σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή του επίδοση (60,5 µον.).στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης επιδεινώνεται ως αποτέλεσµα των πιο δυσµενών προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12-µηνο, της αµβλυνόµενης πρόθεσης για αποταµίευση, αλλά και των περισσότερο απαισιόδοξων προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας. Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης επιδεινώνεται τον Νοέµβριο, µετά από ένα δίµηνο βελτίωσης, υποχωρώντας στις -66,9 (από -63,6) µονάδες, παραµένοντας χαµηλότερα έναντι της αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης (-64,1 µον.).
Keywords
Τυχαία Θέματα