Η Golden Cargo εξελίσσεται δυναμικά και επενδύει σε νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες

Δυναμικά εξελίσσεται και επενδύει σε νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες μένοντας πιστή στο πλάνο ανάπτυξης που ανακοινώθηκε πριν από δυο χρόνια, η Golden Cargo, μέλος του Ομίλου Golden Union.

Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 09 Μαΐου στην κεντρική αίθουσα του ΕΒΕ Πειραιά

τα στελέχη της Golden Cargo είχαν την ευκαιρία απευθυνόμενα σε πελάτες, συνεργάτες και στελέχη της αγοράς να κάνουν μια ανάδρομη στα πεπραγμένα των τελευταίων δυο ετών από την προηγούμενη εσπερίδα και να παρουσιάσουν το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας για το προσεχές διάστημα και να ανακοινώσουν μία σειρά νέων στρατηγικών συνεργασιών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Golden Cargo κ. Κωστής Αχλαδίτης ανοίγοντας την εσπερίδα ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την επέκταση του συμβολαίου συνεργασίας με τον μεγαλύτερο πλέον επιβατηγό όμιλο Attica Group, την συνεργασία με την Marine Traffic αλλά και την Austrian Cards/inform Lykos , την δυναμική είσοδο στον τομέα retail logistics με την στρατηγική συνεργασία με όμιλο εταιρειών Globalsat/Teleunicom, την συμμετοχή της εταιρίας στον στρατηγικό σχεδιασμό της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa Cargo αλλά και τα νέα γραφεία που θα ανοίξει σε τέσσερις διεθνή ναυτιλιακά κέντρα η εταiρεία.

Αναλυτικότερα όπως τονίσθηκε στην εσπερίδα, η αναπτυξιακή πορεία της Golden Cargo είναι αλληλένδετη με τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε η συνεργασία με την Marine Traffic αποτέλεσμα της οποίας είναι η αναβάθμιση της πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης παραγγελιών που παρουσίασε η εταιρία πριν από 2 χρόνια. Με τη συνεργασία της Marine Traffic δίνεται πλέον η δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης της παραγγελίας, εφαρμόζονται λειτουργίες ανίχνευσης αποστολών (track & trace), καθώς επίσης προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των εμπορευμάτων σε σχέση με την πραγματική θέση του πλοίου.

Στην εσπερίδα ανακοινώθηκε επίσης η συνεργασία της Golden Cargo με τον διεθνή όμιλο Austrian Cards/inform Lykos πρωτοπόρα στις εφαρμογές IOT που στόχο έχει την δημιουργία συσκευών ανίχνευσης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων που θα συνοδεύουν τα εμπορεύματα από την στιγμή που αυτά παραδίδονται προς μεταφορά μέχρι και την παράδοση στον τελικό χρήστη όπως επίσης και την ανάπτυξη & εφαρμογή τεχνολογίας που θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα που σχετίζονται με απώλεια η καταστροφή των εμπορευμάτων.

Επιπλέον σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Golden Cargo & του Γερμανικού αερομεταφορά Lufthansa Cargo κατά την διάρκεια της έκθεσης Ποσειδώνια 2018, παρουσιάσθηκε η περεταίρω πολιτική ανάπτυξης του προϊόντος που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την ναυτιλία που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την καθετοποίηση της διαχείρισης των ανταλλακτικών σε σχέση με τα υπόλοιπα γενικής φύσης φορτία όντος του δικτύου του Γερμανικού ομίλου και την εν γένει ανάδειξη τους σε ένα ξεχωριστό προϊόν αερομεταφοράς με ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα καθώς μέσω του θαλασσιού εμπορίου διακινείται το 98% των προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα. Το προϊόν αυτό έχει μπει σε εφαρμογή όχι μόνο στην Ελλάδα – από οπού ξεκίνησε η ιδέα – αλλά και σε ακόμη 7 χώρες με 14 αεροδρόμια αποστολής σε περισσοτέρους από 70 προορισμούς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, με τελικό στόχο την δημιουργία ενός παγκοσμίου δικτύου διαχείρισης και μεταφοράς που θα αποτελείται από τα γραφεία της εταιρίας στο εξωτερικό και από επιλεγμένους εξειδικευμένος /συνεργάτες της Golden Cargo και με την στήριξη της Lufthansa.

Ειδική αναφορά έγινε στην εκδήλωση, στην επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει η Golden Cargo με αιχμή την υπηρεσία critical solutions και την δημιουργία τμήματος project cargo. H μεν πρώτη είναι μια υπηρεσία σχεδιασμένη στα πρότυπα των αναγκών της αεροπορικής βιομηχανίας με σκοπό την άμεση και καθ όλη την διάρκεια του 24ωρου (247) υπηρεσιών διαμεταφορας από και προς οποιαδήποτε περιοχής του κόσμου. Έχοντας αποκομίσει βαθιά γνώση και με την βεβαιότητα ότι η εταιρία μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση ανακοινώθηκε ότι πλέον η υπηρεσία είναι και στην διάθεση της ναυτιλίας με σκοπό να εξυπηρετήσει τις φαινομενικά αδύνατες αποστολές. Η δεύτερη είναι μια υπηρεσία και ένα τμήμα το όποιο δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει λύσεις για μη συμβατικές μεταφορές εμπορευμάτων τα όποια είναι μεγάλου μεγέθους και βάρους η εμπορευμάτων των οποίων οι προδιαγραφές μεταφοράς χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης και διαχείρισης.

Αίσθηση τέλος έκανε η επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας των γραφείων της Golden Cargo σε δυο σπουδαία ναυτιλιακά κέντρα, στην Σιγκαπούρη και τον Παναμά με αναβαθμισμένο ρολό καθώς θα προσφέρουν και υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων. Τα δυο νέα υποκαταστήματα έρχονται να προστεθούν στο πρώτο υποκατάστημα της εταιρίας στο εξωτερικό που ιδρύθηκε στην Κύπρο ενώ προηγούνται μιας ακόμη επενδυτικής κίνησης που αφορά στη δημιουργία γραφείων στην Ολλανδία και στην Κορέα στο άμεσο μέλλον.

Η Golden Cargo τα δυο τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλα βήματα στους τομείς των τελωνειακών διαδικασιών, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και ΙΟΤ εφαρμογών, την ανάπτυξη του δικού της διεθνούς δικτύου. Επίσης προχώρησε στην εξέλιξη παλαιών και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες, ενώ προώθησε και εφάρμοσε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος. Επαναξιολογήθηκε ως AEO-F και έχει ενσωματώσει με επιτυχία στην θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα τις προβλεπόμενες από τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα απλουστευμένες διαδικασίες εξαγωγής, εισαγωγής και αποταμίευσης.

Επίσης με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα μπει σε ισχύ εντός του 2019 η Golden Cargo θα αναβαθμίσει τις μέχρι στιγμής παρεχόμενες υπηρεσίες διαμετακόμισης που σχετίζονται με τις τελωνειακές διατυπώσεις , θα λειτουργήσει εξίσου ανταγωνιστικά με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς των ανταλλακτικών πλοίων στο εξωτερικό (Ολλανδία/Γερμανία) Στόχος της Golden Cargo είναι να συνεισφέρει στην εξέλιξη τοu Πειραιά ως το βασικό Ναυτιλιακό HUB δια μεταφοράς ανταλλακτικών πλοίων στην Ευρώπη.

Keywords
Τυχαία Θέματα