Έρευνα ManpowerGroup: Οι Millennials δε θέλουν να γίνουν αφεντικά!

Σύμφωνα με τα ευρήματα της διεθνούς έρευνας της ManpowerGroup, για τους Millennials η ανέλιξη στους εταιρικούς κόλπους είναι λιγότερη σημαντική σε σχέση με την εκπαίδευση των τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων τις οποίες θεωρούν ότι διασφαλίζουν την πορεία της καριέρας τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, για τους Millennials οι μισθολογικές τους απολαβές καθώς και οι στόχοι τους αποτελούν προτεραιότητα. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση που σχετίζεται με τους πιο σημαντικούς επαγγελματικούς στόχους οι Millennials αναφέρθηκαν στις

εξής παραμέτρους: Υψηλές Απολαβές (23%), Θετική Συνεισφορά (21%) και Συνεργασία με σημαντικά άτομα στον εργασιακό βίο (19%). Είναι σαφές ότι αναζητούν ένα πλαίσιο εργασίας στο οποίο να πιστεύουν καθώς επίσης και ένα περιβάλλον ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους μέσα από την εκπαίδευση που να τους επιτρέπει να διαμορφώσουν την προσωπική τους καριέρα - 'career for me', την καριέρα που επιζητά ο κάθε ένας για τον εαυτό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, πρωταρχικός επαγγελματικός στόχος για τους Millenials είναι η Θετική Συνεισφορά (26%) και στη συνέχεια οι Υψηλές Απολαβές (23%) ενώ ακολουθεί με το ίδιο ποσοστό όπως και στην παγκόσμια κατάταξη η Συνεργασία με σημαντικά άτομα στον εργασιακό βίο (19%).

Εικόνα 1. Ελλάδα: Οι κύριοι επαγγελματικοί στόχοι για τους Millenials

Σύμφωνα με την τοποθέτηση για τα ευρήματα της έρευνας της Φανής Κλειδά, Διευθύνουσας Συμβούλου της ManpowerGroup: «Οι Millennials βάζουν τίτλο τέλους στην επαγγελματική προσδοκία του να "γίνω αφεντικό". Η θετική συνεισφορά στην κοινωνία αποτελεί την κυρίαρχη προσδοκία καριέρας. Το 2020 θα αποτελούν το 1/3 του ενεργού εργασιακού πληθυσμού αποτελώντας μια νέα γενιά ηγετών. Οι Millennials θα ασκούν συνεργατική ηγεσία μέσω ενεργής ακοής και εκπλήρωσης των εταιρικών στόχων μέσω της εμψύχωσης των εργαζομένων. Τακτικές όπως αυτή του "αποφασίζω και επιβάλλω" δεν έχουν απήχηση στους Millennials. Σημαντική απήχηση έχει η δόμηση πλάνων ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων στη "γλώσσα" που μιλούν οι ίδιοι. Η "γλώσσα" τους αφορά στη δια βίου μάθηση, στην ανατροφοδότηση και στη σαφή σύνδεση του εταιρικού στόχου με το προσωπικό και κοινωνικό όφελος. Έτσι, η πρόκληση των σημερινών Managers για να ενεργοποιήσουν την επιθυμία των Millennials να εξελιχθούν σε διοικητικούς ρόλους εντοπίζεται στο να εξοικειωθούν και να μιλάνε τη γλώσσα τους».

Τα Βασικά Συμπεράσματα της Έρευνας:

-Η ανάληψη Ηγετικών θέσεων κατατάσσεται χαμηλά στην σφαίρα των προτεραιοτήτων για τους Millennials. Παγκοσμίως, μόλις το 22% των εργαζομένων που ανήκει στην γενιά των Millennials φιλοδοξεί να έχει ηγετικό ρόλο ως προτεραιότητα για την καριέρα του. Το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει τις τρεις παραμέτρους: Διαχείριση ομάδας (4%), Ανάληψη υψηλής θέσης στην διοικητική ομάδα της εταιρείας (6%) και

Διαχείριση ιδιόκτητης επιχείρησης (12%). Και οι τρεις παράμετροι κατατάσσονται χαμηλά στη λίστα προτεραιοτήτων καριέρας των Millennials σχεδόν σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν με εξαίρεση το Μεξικό, όπου «η διαχείριση ιδιόκτητης επιχείρησης» και ο προσανατολισμός στο επιχειρείν τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας με ποσοστό 31%.

-Οι άντρες φιλοδοξούν να κατακτήσουν ηγετικές θέσεις σε σύγκριση με τις γυναίκες. Σε 24 από τις 25 χώρες η κατάκτηση ηγετικών ρόλων έτσι όπως αυτές εκφράζονται από τις παραμέτρους — Διαχείριση ομάδας, Ανάληψη υψηλής θέσης στην διοικητική ομάδα της εταιρείας, Διαχείριση ιδιόκτητης επιχείρησης — είναι υψηλής προτεραιότητας για τους άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Στις ΗΠΑ (10%), στη Σιγκαπούρη (9%), στην Ελβετία (9%) και στην Ελλάδα (8%) παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα σε επίπεδο φύλου. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες φιλοδοξούν να έχουν ηγετικούς ρόλους ισότιμα.

Εικόνα 2. Συγκεντρωτικός Πίνακας: Ηγετικές θέσεις & Φύλο

Οι Millennials είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες, και όχι απλά να αναπτύξουν εκείνες που αφορούν τις διευθυντικές δεξιότητες. Πάνω από τα 2/3 (68%) των Millennials επιθυμεί να αναπτύξει τις τεχνικές και προσωπικές δεξιότητες, είτε τις δεξιότητες γύρω από το IT μέσα στο επόμενο έτος, ενώ μόλις το 32% επιθυμεί να βελτιώσει τις ηγετικές δεξιότητες και εκείνες που αφορούν στη διαχείριση ανθρώπων. Για τους Millennials, οι δεξιότητες είναι η νέα όψη του νομίσματος της ανταμοιβής τους: 4 στους 5 θα άλλαζαν το ρόλο εργασίας τους προκειμένου να αποκτήσουν ένα ρόλο με παρόμοιες μισθολογικές απολαβές και με περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Οι Millennials στην Ελλάδα, με ποσοστό 75% - υψηλότερο σε σχέση με το παγκόσμιο - επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων ενώ μόνο το 25% εστιάζει στην βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων.

Οι Millennials αποδέχονται την Ομάδα Ηγεσίας τους αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτή. Τα 2/3 των Millennials δηλώνει ότι αναγνωρίζει θετικά τον τρόπο που διοικείται από την ομάδα ηγεσίας του. Ωστόσο, οι περισσότεροι Millennials βαθμολογούν πιο θετικά το δικό τους τρόπο διαχείρισης σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης των διευθυντών τους στις εξής παραμέτρους: Ακρόαση (69% για τους Millennials έναντι 46% για τους Διευθυντές), Ανατροφοδότηση - feedback (66% για τους Millennials έναντι 41% για τους Διευθυντές), Ενθάρρυνση (63% για τους Millennials έναντι 44% για τους Διευθυντές). Οι ίδιες προτεραιότητες ισχύουν και για τους Έλληνες Millenials με ελαφρώς πιο αυξημένα ποσοστά.

Keywords
Τυχαία Θέματα