Ενστάσεις από ξένα funds για τη συγχώνευση Eurobank – Grivalia


Αντιδράσεις απο διεθνείς και Έλληνες επενδυτές προκαλεί η απόφαση της Eurobank να απορροφήσει την Grivalia με την αποτίμηση της τράπεζας που προέκυψε από το κλείσιμο της συνεδρίασης της 23ης Νοεμβρίου.

Η αποτίμηση στην οποία συμφώνησαν τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιρειών ακριβαίνει τη μετοχή της τράπεζας με συνέπεια να προκληθούν και ενδεχόμενες πωλήσεις.

Οι

ίδιοι επενδυτές, όπως προσθέτουν, δεν διαφωνούν με την δομή του deal (συγχώνευση, δημιουργία ειδικού οχήματος για τα δάνεια) αλλά για την τιμή η οποία επελέγη να πραγματοποιηθεί το deal.

Όπως θα δούμε, η ενόχληση των επενδυτών μετόχων της τράπεζας αφορά την αποτίμηση που λαμβάνεται υπόψιν για την τράπεζα και σ ότι αφορά τους επενδυτές της Grivalia αφορά το γεγονός ότι, θα λάβουν μετοχές τράπεζας απο την οποία θα αναμένουν μελλοντικά κέρδη και εφόσον προχωρήσει η μείωση των προβλημαιτκών δανείων.

Oι αντιδράσεις αυτές δεν αποκλείεται μάλιστα να εκφραστούν τόσο κατά τις παρουσιάσεις στο εξωτερικό όσο και κατά τις γενικές συνελεύσεις της τράπεζας Eurobank, όσο και της εταιρείας ακινήτων Grivalia στις 8 Απριλίου 2019.

Όπως υποστηρίζουν οι επενδυτές, η αποτίμηση της Eurobank κατά την συγχώνευση είναι χαμηλή και προωθείται η συγχώνευση μιας εταιρείας ακινήτων η οποία εμφανίζει μετα φόρων απόδοση (στα ακίνητα) που κινείται στο 4%.

Η πλειοψηφία δε των ακινήτων απο το χαρτοφυλάκιο της Grivalia, τα οποία θα προστεθούν στο ενεργητικό της τράπεζας, είναι εκμισθωμένα απο το Δημόσιο, συνεπώς δημιουργούνται κίνδυνοι να μην παρέχουν έσοδα, εαν αποφασιστεί μια διαφορετική πολιτική.

Οι αιτιάσεις των ξένων funds εδράζονται, κυρίως, στο γεγονός ότι η τράπεζα αποφάσισε την συγχώνευση, όχι σε υψηλότερη αποτίμηση ( λ.χ 0,80 -1 ευρώ ) με αποτέλεσμα οι μέτοχοι της τράπεζας να υποστούν ζημία και να κατέχουν μετοχές, η αξία των οποίων θα αραιωθεί (dilution) εξαιτίας και της έκδοσης νέων μετοχών.

Ακριβαίνει η μετοχή

Η μετοχή της Eurobank διαθέτει 2,147 δις. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Εαν ενσωματωνόταν σήμερα η Grivalia και όχι τον Απρίλιο του 2019 όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων η Εurobank θα εμφάνιζε συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,68 δις απο 1 δισ. ευρώ που είναι η τρέχουσα αξία.

Αυτό σημαίνει ότι το P/BV της Eurobank αρχίζει να ακριβαίνει στο 0,40. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ξένων επενδυτών όταν η μετοχή της Eurobank θα φθάσει στο 1 ευρώ τότε η τιμή θα κυμαίνεται στο 0,66 φορές την λογιστική αξία. ( P/BV ), αριθμός ο οποίος είναι υψηλός σε σύγκριση και με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Επιπρόσθετα μ αυτό τον μεγάλο όγκο των μετοχών ( 3.,45 δις. μετοχές ) η τράπεζα θα χρειαστεί ένα reverse split στην μετοχή, εξέλιξη την οποία πάντα βλέπουν αρνητικά οι επενδυτές, με βάση και την προϊστορία των μετοχών.

Γιατί λήφθηκε υπόψιν ο μ.ό. των 15 ημέρων;

Οι ίδιοι επενδυτές επικρίνουν το γεγονός ότι, οι σύμβουλοι της συγχώνευσης έλαβαν υπόψιν για την συγχώνευση, όχι τα διεθνή standards, αλλά τον μέσο όρο των 15 τελευταίων ημέρων, περίοδος η οποία συνέπεσε και με την διαγραφή της μετοχής της τράπεζας απο τον διεθνή δείκτη MSCI.

Απο διεθνή επενδυτική τράπεζα το δίκαιο;

Ενστάσεις υπάρχουν και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα δοθεί γνωμοδότηση ως προς το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής ( Fariness Opinion ) απο διεθνή επενδυτική τράπεζα.

Ασκήθηκαν πιέσεις προς το ΤΧΣ

Με δεδομένο ότι, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη εκπονήσει την δική του πρόταση για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ( ιταλικο μοντέλο με ττιλοποιήσεις δανείων ), οι ξένοι επενδυτές υποστηρίζουν επίσης ότι ασκήθηκαν πιέσεις προς την διοίκηση του ΤΧΣ προκειμένου να προωθηθεί η λύση της συγκεκριμένης συγχώνευσης και να δώσει το Ταμείο την σύμφωνη γνώμη του για την συμφωνία Eurobank- Grivalia.

Οι αντιδράσεις των Ελλήνων επενδυτών

Η πρώτη αντίδραση των Ελλήνων επενδυτών είναι ότι, οι ίδιοι αγόρασαν μετοχές μιας εταιρείας ακινήτων, και τώρα θα διαθέτουν μετοχές τράπεζας. Εξάλλου, ο βασικός λόγος της επιλογής της Grivalia ήταν ότι η εταιρεία προσέφερε μια υψηλή μερισματική απόδοση της τάξεως του 5,5%, σε μεια περίοδο όπου δεν υφίστανται υψηλές εναλλακτικές αποδόσεις αποο καταθέσεις, ομόλογα κ.α

Επιπλέον, οι μέτοχοι της Grivalia επισημαίνουν ότι, ο βασικός μέτοχος είχε προχωρήσει σε δημόσια πρόταση στα 8,80 ευρώ, η οποία δεν πέτυχε τελικά καθώς στον τίτλο υπάρχουν ορισμένοι απο τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτές. Το εύλογο ερώτημα για τους μετόχους της Grivalia είναι πως ο ιδιος ο βασικός μέτοχος αποφασίζει μια συγχώνευση σε μια τιμή η οποία είναι χαμηλότερη απο την δημόσια πρόταση που ο ίδιος πρότεινε.

Keywords
Τυχαία Θέματα