Χρηματιστήριο: Στο 65,7% αυξήθηκε το ποσοστό των ξένων τον Ιούλιο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Ιουλίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΧΑ.

Χωρίς την συμμετοχή

του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,7% έναντι 65,4%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 58,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 60,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 2017.

Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

- Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €44,11 δισ., μειωμένη κατά 2,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 3,0%.

- Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

- Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,7% έναντι 65,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.190,53 εκατ. ευρώ ή 5,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,4% έναντι 62,3% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,2%.

- Συνολική αξία συναλλαγών €1,65 δισ. (μειωμένη κατά 0,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 91,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

- Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.956.270.409 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 7,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.827.562.914 τεμάχια) και αύξηση 18,0% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (1.657.786.947 τεμάχια).

- Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

- 21,61 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 28,19 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

- 840 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 2.200 τον προηγούμενο μήνα).

- Απώλειες της τάξης του 1,4% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2017 έφτασε τα €1.647,37 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 0,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.657,20 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν €860,98 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 91,3%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2017 ήταν €78,45 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€78,91 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€41,00 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούλιο 2017 ανήλθε στις 21.612 έναντι 28.186 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 13.398).

Τον Ιούλιο 2017 δημιουργήθηκαν 840 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 2.200 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €44,11 δισ..

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €45,35 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 2,7% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €35,43 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 24,5%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιούλιο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €146,97 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€136,11 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€22,00 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€14,76 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,09 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€15,12 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€7,82 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€2,93 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,95 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €147,07 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€171,13 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€6,61 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€3,93 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,26 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€20,18 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€8,59 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€6,21 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€1,97 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€1,19 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 56,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιούλιο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 55,0% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 17,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 19,8% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 16,5% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,7% έναντι 65,4%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 58,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 60,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Keywords
Τυχαία Θέματα