Αυξάνουν τις επενδύσεις οι εταιρείες κινητής

Της Στεφανίας Σούκη

Το 2016, οι επενδύσεις των εταιρειών κινητής έφθασαν στα 340 εκατ. ευρώ αλλά ο ρυθμός πτώσης είναι χαμηλότερος από τη μείωση των εσόδων. Το ποσοστό των εσόδων που δαπανάται σε επενδύσεις αυξήθηκε το 2016 στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια.

Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η ανάλυση των στοιχείων από την Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), σύμφωνα με τα οποία οι κινητές τηλεπικοινωνίες έχουν επενδύσει το 2016 το 19% των εσόδων από υπηρεσίες και το 48% των κερδών πρό φόρων τόκων και

αποσβέσεων (ΕΒITDA), μή συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε άδειες. Ενδεικτικά, το 2010, οπότε τα νούμερα της αγοράς ήταν διαφορετικά, σε υψηλότερα επίπεδα, το σύνολο των επενδύσεων ήταν μεν στα 363 εκατ. ευρώ, ωστόσο αντιπροσώπευαν το 11,6% ως ποσοστό των εσόδων από υπηρεσίες.

Η ΕΕΚΤ διαπιστώνει μία ακόμη διαφοροποίηση, ειδικά από το τελευταίο τρίμηνο του 2016: "Το 2016 τα έσοδα υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4,5% αλλά ο ρυθμός μεταβολής αποκλιμακώνεται τα τελευταία τρίμηνα. Στο τελευταίο τρίμηνο έγινε θετικός για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη", αναφέρεται χαρακτηριστικά. Τα συνολικά έσοδα από την κινητή τηλεφωνία μειώθηκαν με ρυθμό 5,9% το 2016.

Η αύξηση της χρήσης σε φωνή και δεδομένα αντισταθμίζεται από τη μείωση τιμών με αποτέλεσμα χαμηλότερα έσοδα, ενώ ο κλάδος συνεχίζει να εμφανίζει μεταβολές εσόδων που είναι περισσότερο αρνητικές από το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά.

Οσον αφορά τους δείκτες χρήσης, το 2016 οι τιμές ανά λεπτό ομιλίας μειώθηκαν κατά 6% έναντι της ίδιας περιόδου το 2015, αλλά ο χρόνος ομιλίας αυξήθηκε κατά 1,7%. Η αύξηση της χρήσης δεδομένων επιταχύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο και παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα:

-Τα έσοδα ανά χρήστη (ARPU) περιορίστηκαν με ρυθμό 2,8% το 2016 λόγω της μείωσης των τιμών (9,4 ευρώ το δ' τρίμηνο)
-Ο αριθμός των συνδρομητών αυξήθηκε τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους αλλά μειώθηκε απότομα στο τελευταίο τρίμηνο στα 16.290 χιλ. άτομα κλείνοντας το έτος στο ίδιο επίπεδο με το τελευταίο τρίμηνο του 2015
-Ο όγκος δεδομένων αυξήθηκε το δ' τρίμηνο με ρυθμό που κυμαίνεται από 75%-100% (σ.σ. τα στοιχεία για τα δεδομένα είναι από τα δημοσιευμένα νούμερα δύο παρόχων) από το προηγούμενο έτος.

Η χρήση δεδομένων ανά συνδρομητή στην Ελλάδα είναι στο ένα τρίτο του επιπέδου άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ υπολείπεται ακόμη και έναντι χωρών όπως η Ρουμανία και η Πορτογαλία. Ο ρυθμός βελτίωσης της διείσδυσης έχει επιταχυνθεί από το παρελθόν. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 η μέση κατανάλωση δεδομένων ανά συνδρομητή στην Ελλάδα ανήλθε σε μόλις 0,9 GB, ενώ π.χ. στη Γερμανία έφθασε τα 2,6 GB.

Ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία ως προς τη συνεισφορά στην οικονομία και τα δημόσια έσοδα: Τα δημόσια έσοδα από το ειδικό τέλος μειώνονται σταθερά τα τελευταία έτη και έχουν φτάσει σε επίπεδα χαμηλότερα από τις δύο τελευταίες αυξήσεις του ειδικού τέλους το 2007 και 2009. Το α' 11μηνο του 2016 έχουν μειωθεί περαιτέρω κατά 2,7% έναντι της ίδιας περιόδου το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 187,7 εκατ. ευρώ.

Keywords
Τυχαία Θέματα