Προτάσεις για την αναβάθμιση της Δικαιοσύνης ανακοίνωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Τα μέτρα, πλέον των άλλων, αποσκοπούν στην έκδοση πρωτοβάθμιων αποφάσεων εντός το πολύ δύο ετών και στην έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων εντός τεσσάρων ετών το αργότερο
Keywords
Τυχαία Θέματα