Προκήρυξη για την πρόσληψη 1.727 υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.727 θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε φορείς του υπουργείου Υγείας, καθώς και στο Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο. Εκδόθηκαν και οι προσωρινοί πίνακες για την πλήρωση 194 θέσεων στο πρώην ΥΠΠΟ.
Keywords
Τυχαία Θέματα