Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δημιουργεί ο κ. Παπανδρέου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Γ.Παπανδρέου δεν πρόκειται να περιοριστεί στις προτάσεις που έχει διατυπώσει περί διαφάνειας και ειδικότερα: την παροχή ευνοϊκής μεταχείρισης σε όσους δίνουν στοιχεία για τη διαφθορά πολιτικών προσώπων, την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται στο «πόθεν έσχες», την έκτακτη σύγκληση της Βουλής με θέμα τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και την εκ μέρους της κυβέρνησης δικαστική αξίωση προσκόμισης από τη Siemens όλων των στοιχείων που αφορούν την Ελλάδα.
Keywords
Τυχαία Θέματα