Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θεωρεί προβληματική τη γνωμοδότηση Σανιδά για τα blog

Δεν λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή Οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και «θα δημιουργήσει προβλήματα», εκτίμησε ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κ. Χρήστος Γεραρής
Keywords
Τυχαία Θέματα