Ευρωκοινοβούλιο : Υιοθετεί μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων άτακτου Brexit

Τα μέτρα αυτά δεν εξομοιώνουν τα οφέλη της ιδιότητας του κράτους μέλους ή της προτεινόμενης μεταβατικής συμφωνίας
Τυχαία Θέματα