Δύο χρόνια για τις αναδρομικές αξιώσεις

Με τη σφραγίδα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου θα είναι διετής πλέον και όχι πενταετής η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων, οικονομικών παροχών, αποζημιώσεων εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού κτλ. των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Χθες δημοσιεύτηκε η αμετάκλητη απόφαση του ΑΕΔ, η οποία με διαφορά μιας ψήφου (7 έναντι 6) περιόρισε κατά τρία χρόνια τις οικονομικές αξιώσεις των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ.
Keywords
Τυχαία Θέματα