Απόφαση του ΣτΕ για απομάκρυνση βιομηχανιών από τα Μεσόγεια

Πρέπει να προβλεφθεί χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των βιομηχανιών που λειτουργούν σήμερα στην εκτός σχεδίου ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Αυτό αποφάσισαν οι δικαστές του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και έκριναν παράνομο ως προς το σκέλος αυτό το από 20.2.2003 Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός των ορίων των οικισμών προ του 1923 ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν δεκτούς ...
Τυχαία Θέματα