«Αντάρτικο» από τους Αρχιερείς, οι οποίοι δεν θα δίνουν την απαραίτητη συστατική επιστολή σε όσα κορίτσια αποφασίζουν να εγγραφούν στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια.

Τυχαία Θέματα