Σουφλιάς: Αποκλειστικά περιβαλλοντικού χαρακτήρα τα μέτρα

«Τα μέτρα που ανακοινώσαμε δεν έχουν κανέναν άλλο χαρακτήρα εκτός από τον περιβαλλοντικό και αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία», δήλωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς.
Τυχαία Θέματα