Μαύρες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία

Μεγάλα ελλείμματα και υψηλή ανεργία προβλέπει για την Ελλάδα η έκθεση του ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο διεθνής οργανισμός προβλέπει ότι το 2009 θα είναι έτος ύφεσης, με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης -1,3%, ενώ εκτιμά ότι ανεργία θα ανέλθει στο 9,5% για το τρέχον έτος και στο 10,3% για το 2010. «Αναμένεται ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα αρχίσει με αργούς ρυθμούς το 2010, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του διεθνόύς περιβάλλοντος», σημείωνεται στην έκθεση.
Keywords
Τυχαία Θέματα