[ ΓΝΩΜΗ ] Συντεταγμένες αντιστάσεων και συμβιβασμού

Και με τις συνομιλίες του με την ηγεσία του Κυπριακού Ελληνισμού και με την ομιλία του στην Κυπριακή Βουλή ο Έλληνας Πρωθυπουργός χάραξε όχι μεν μια νέα πολιτική στο Κυπριακό, αλλ΄ οπωσδήποτε οριοθέτησε τις αρχές εκείνες που θα αποβούν οι τελικοί στρατηγικοί δείκτες όσον αφορά τον αναζητούμενο ιστορικό συμβιβασμό. Που: α) Δεν θ΄ αποδομεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως πολιτειακή οντότητα διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά θα τη μετεξελίσσει σε ομόσπονδο μόρφωμα. β) Δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα κεκτημένα του κυπριακού κράτους, που είναι η ενσωμάτωσή του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Keywords
Τυχαία Θέματα