[ ΑΙΧΜΕΣ ] Οι οικογένειες του εγκλήματος

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ των οικογενειών του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα έχει παράλληλα χαρακτηριστικά με τις οικογένειες της Μafia και στηρίζεται στις βασικές αρχές της εμπιστοσύνης, της ιεραρχίας και των αξιών. Ωστόσο, στη χώρα μας είναι ακόμα σε υβριδική μορφή, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκληματολογικές, κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές έρευνες που αφορούν την οργάνωση και τη δράση της Μafia. Οι δεσμοί συγγένειας, η εμπιστοσύνη, οι κοινοί σκοποί, η εσωτερική κατανομή ρόλων ...
Keywords
Τυχαία Θέματα