Λαμπρή υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Άγιο Όρος

Με λαμπρότητα υποδέχτηκαν το απόγευμα, στις Καρυές, οι αγιορείτες μοναχοί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος επισκέπτεται τη μοναστική πολιτεία για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα εκατό χρόνια από την υπογραφή του Ιερού Ψηφίσματος, με το οποίο ζητήθηκε από τους μοναχούς την εποχή εκείνη η προσάρτηση στην Ελλάδα και από την ενσωμάτωση του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος.

«Ηλθομεν ίνα αποτίσωμεν εν δεήσεσι και προσευχαίς φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης εις την μνήμην των Αγιορειτών πατέρων, οίτινες προ

εκατόν ετών διεδήλωσαν εμμόνως και κατηγορηματικως απεφάσισαν, επικαλεσθέντες την Χάριν της εφεστίου εικόνος του «Αξιόν εστιν», την αχρι της συντελείας του αιωνος ενσωμάτωσιν του Ιερού Τόπου εις την επικράτειαν του ευλογημένου Ελληνικού Κράτους» τόνισε κατά τον χαιρετισμό του στον Ι.Ν. του Πρωτάτου, παρουσία των αγιορειτών και του πολιτικου διοικητή Α. Κασμίρογλου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε ότι μεταξύ άλλων επιθυμεί να πληροφορηθεί ακριβέστερα και για ενδεχόμενα προβλήματα «τα οποία λόγω των καιρων και των κρίσεων και της ακαταστασίας των ανθρωπίνων», ίσως να αντιμετωπίζει και το ‘Αγιο Όρος και «να καταβάλωμεν προσπάθειαν και μέριμναν προς αντιμετώπισιν αυτων, ωστε απρόσκοπτοι να συνεχίσητε τον μοναχικόν δόλιχόν σας» και πρόσθεσε :

«Ασφαλως, αι συνθηκαι υπό τας οποίας τελει και το Αγιον Ορος, εν μέσω της γενικης ταύτης κρίσεως, ήτις επηρεάζει και αύτο, ως αναπόσπαστον τμήμα της Ελληνικής Επικρατείας, δεν είναι αι ευνοϊκώτεραι. Αποτελούν όμως πρόκλησιν συνειδητοποιήσεως των ανθρωπίνων ατελειών και αδυναμιων μας. Πρόκλησιν να αφοσιωθωμεν εκαστος εις το “εφώ εκλήθη” και ουχί εις εργα και πράξεις “αλλοτρίας του επαγγέλματος ημων των χριστιανων”.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι στο ‘Αγιο Ορός «δυναται τις να ιδη, εν ζωντανόν τμήμα του Βυζαντίου, ανέπαφον εκ των αλλαγων των καιρων και των μεταβολών της ιστορίας ανεπηρέαστον εκ των κοινωνικών εξελίξεων, μοναδικόν», τονίζοντας ότι «ενταύτα βιούμε το θαύμα και την προνοίαν της Κυρίας Θεοτόκου», διότι – όπως σημείωσε – στη ροή της ιστορίας και άλλα «ιερά όρη και μοναστικά κέντρα» έχουν αναπτυχθεί, αλλά «ουδέν ομως εσχε την μακροβιότητα και την σταθερότητα την οποίαν εχει ο γηραιός Αθως», ο οποίος «ως γρανίτης» άντεξε «εις πλειστα όσα ετερα δεινά κατά καιρούς επληττον τον τόπον».

Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στους «διωγμούς» των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας τη λύπη του και ιδιαίτερα κάλεσε τους αγιορείτες να προσευχηθούν για την απελευθέρωση των δύο ιεραρχών που αγνοούνται από τον περασμένο Απρίλιο που, όπως είπε, «περί της τύχης των οποίων, εάν είναι εν ζωή, εάν εθανατώθησαν, εάν εβασανίσθησαν, αν αποκεφαλίστηκαν όπως γίνεται σε κείνα τα μέρη, ουδείς γνωρίζει μετά βεβαιότητος» και πρόσθεσε :

«Θέλουμε να ελπίζομε, ότι είναι εν τη ζωή, ότι δεν υποφέρουν και συντόμως θα επιστρέψουν εις τα ποίμνια τους και εις τας οικίας τους».

Κατά την άφιξη του νωρίτερα στη Δάφνη ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε την αγάπη και αφοσίωση των αγιορειτών μοναχών στην ορθόδοξη πίστη και στα «ιδεώδη του Γένους των Ελλήνων, υπό την σκέπην, προστασίαν και αρωγήν του οποίου, κατά τα Αγιορετικά ήθη, ζη και κινείται και μαρτυρεί ο Αθως τοις εγγύς και τοις μακράν».

Keywords
Τυχαία Θέματα