Περιφ. Ηπείρου: Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Την Τρίτη 20-06-2017 και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στην
Keywords
Τυχαία Θέματα