Προβλέψεις JPMorgan Asset Management για μετοχές, ομόλογα

15:45 2/6/2014 - Πηγή: BankWars

Οι επενδύσεις οδεύουν προς την ομαλότητα, εκτιμά η ομάδα ανάλυσης της JPMorgan Asset Management στις εκτιμήσεις της για το β’ τρίμηνο.

Στις ΗΠΑ, η βελτιούμενη οικονομία, τα χαμηλά επιτόκια και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γεωπολιτικές αναταράξεις ή οικονομικές ανισορροπίες, δικαιολογούν μια αυξημένη – αλλά με προσοχή – στάθμιση στις μετοχές στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, παρά τα υψηλότερα

επίπεδα των αποτιμήσεων, αναφέρει η JP Morgan.

Εκτιμάται ότι καθώς συνεχίζεται η παγκόσμια ανάκαμψη, τα πραγματικά επιτόκια είναι πιθανό να αυξηθούν. Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αλλαγές στη ζήτηση για επενδύσεις που δεν ενέχουν κίνδυνο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε “ουδέτερα” επιτόκια, τα οποία ενδέχεται να διαμορφωθούν χαμηλότερα σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα στο παρελθόν. Τότε, οι επενδυτές που διαθέτουν ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας θα έχουν λιγότερες απώλειες, τα ακίνητα θα εξακολουθήσουν να καταγράφουν καλή πορεία και οι αποτιμήσεις των μετοχών θα είναι υψηλότερες.

Οι ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές φαίνονται πιο ενδιαφέρουσες χάρη στις ελκυστικές αποτιμήσεις, τον μειωμένο συναλλαγματικό κίνδυνο και τις προσπάθειες από πλευράς κεντρικών τραπεζών και αρχών να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια.

Ωστόσο, η ενδυνάμωση των μετοχών των αναδυόμενων αγορών ως επενδυτικής επιλογής προϋποθέτει ακόμη ορισμένους θεμελιώδεις καταλύτες, όπως είναι μια μεγαλύτερη αύξηση των κερδών και η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας σε σχέση με την Κίνα.

Original article: Προβλέψεις JPMorgan Asset Management για μετοχές, ομόλογα.

Keywords
Τυχαία Θέματα