Νέα διοίκηση σε ΗΔΙΚΑ και ΕΔΥΤΕ – Η σύνθεση των νέων ΔΣ

Νέα διοίκηση αποκτά από σήμερα η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (ΗΔΙΚΑ), σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη.

Συγκεκριμένα, ορίζονται ο πρόεδρος, η διευθύνουσα σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (διακριτικός τίτλος «ΗΔΙΚΑ ΑΕ»).

Η σύνθεση του νέου ΔΣ και τα σύντομα βιογραφικά των μελών του έχουν ως εξής:

Χρήστος Χάλαρης (πρόεδρος): Κάτοχος Διπλώματος Διδάκτορος Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών του ΕΜΠ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Διετέλεσε επί σχεδόν μια τριετία Διευθύνων Σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, και διεύθυνε την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής ευρείας χρήσης (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πληρωμής Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας -Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», Πληροφοριακό Σύστημα ΟΓΑ κα). Η συνολικά 23ετής επαγγελματική του εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα περιλαμβάνει τα πεδία της μελέτης, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιολόγησης έργων και της εκπόνησης στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και στο παρελθόν έχει διατελέσει εντεταλμένος Λέκτορας (ΠΔ407) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Νίκη Τσούμα (διευθύνουσα σύμβουλος): Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα της Πληροφορικής. Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1986) με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό και Ανάλυση Συστημάτων και αριστούχος Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (1998). Είναι εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για θέματα ITS Project Management και E-Government. Είναι external expert της Ε.Ε. σε θέματα αξιολόγησης καινοτόμων προτάσεων για software technologies και cloud computing του Προγράμματος Η2020. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την ανάλυση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εγκατάσταση μεγάλων, πολύπλοκων και κρίσιμων έργων Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ρόλους μέλους Ομάδων Διοίκησης Έργων και Υπευθύνου Έργων, επί 25 έτη θητείας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Από το 2010 μέχρι το 2014 διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα οργανοδιοικητικών αλλαγών και θέματα διοίκησης-διαχείρισης έργων Πληροφορικής και συγχρηματοδοτούμενων έργων των Γενικών Γραμματέων Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το διάστημα 2015 έως 2017 διατέλεσε Δ/ντρια και Γενική Δ/ντρια Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι Δ/ντρια Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ ΑΕ.

Μιχαήλ Μιχαλόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2001 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ, υποστηρίζοντας τη διδακτορική του διατριβή στην αρχιτεκτονική μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει σημαντική εργασιακή και ερευνητική εμπειρία, ιδιαίτερα στη διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων και στο συντονισμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Επιπλέον κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους MSc in Geoiformatics και Master of Business Administration (MBA). Στο διάστημα 1996-1999 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την ανάλυση, σχεδίαση και διαχείριση των WWW Υπηρεσιών και Βάσεων Δεδομένων του ΕΚΤ. Στο διάστημα 1999 έως 2001 εργάστηκε ως Διαχειριστής του Δικτύου Δεδομένων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Από το 2003 έως το 2005 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για τη δημιουργία Επιστημονικής Πύλης (Portal) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Από το 2005 έως σήμερα υπηρετεί ως Μηχανικός Πληροφορικής στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ιωάννης Τσιάμης (μέλος, εκπρόσωπος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕΠ) σε θέματα Ανάλυσης Αγορών και Ανταγωνισμού στην ΕΕΤΤ. Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης Αγοράς και Ανταγωνισμού, ρόλο τον οποίο ασκεί και σήμερα. Το φθινόπωρο του 2017 ορίστηκε Στατιστικός Επικεφαλής της ΕΕΤΤ. Το Μάρτιο του 2018, μετακινήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ως ECN Expert από όπου επέστρεψε με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η συνεισφορά του στην ΕΕΤΤ έχει καταδειχθεί με σειρά εύφημων μνειών και αξιολογήσεων εξαιρετικής επίδοσης από την Ολομέλεια, τη Διοίκηση και τις αρμόδιες Επιτροπές στην ΕΕΤΤ. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Ανταγωνιστικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι επίσης κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σταύρος – Παναγιώτης Μπακέας (μέλος, εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Πτυχιούχος στα Μαθηματικά-Στατιστική και Η/Υ από το North London Polytechnic, BSc στην Στατιστική από το City Polytechnic,M.Sc και στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (Statistics and Operational Research) από το City Univercity – London. Προϊστάμενος Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το 2013. Έχει διατελέσει συντονιστής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΟΠΣ ΣΕΠΕ – των Φ.Κ.Α., και σε άλλα έργα πληροφορικής του Υπουργείου, υπεύθυνος του έργου ΣΥΖΕΥΞΗΣ, εκπρόσωπος της Ελλάδος MISEP (για την αξιολόγηση των πολιτικών της απασχόλησης), σύμβουλος Υπουργών Εργασία( για θέματα Πληροφορικής), μέλος των Δ/Σ ΕΙΕΑΔ, ΗΔΙΚΑ, Εργατικής Εστίας και ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και αναπλ. Αντιπρόεδρος ΟΑΕΔ.

Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας): Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «MBA – Total Quality Management» του τμήματος «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Προπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα του Digital Marketing, ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, του Δημάρχου Πειραιά, της ΕΔΕΤ Α.Ε. και ειδικός σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠΕΕ.
Σταύρος Ματσούκας (μέλος): Εκπρόσωπος των εργαζομένων της «ΗΔΙΚΑ ΑΕ».

Νέο ΔΣ και το ΕΔΥΤΕ

Στο «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ» ( «ΕΔΥΤΕ ΑΕ») ορίζεται νέο διοικητικό συμβούλιο. Σύμφωνα με απόφαση του κ. Πιερρακάκη ορίζονται ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με τετραετή θητεία. Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου και τα σύντομα βιογραφικά των μελών του έχουν ως εξής:

Στέφανος Κόλλιας
(Πρόεδρος): Καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Καθηγητής Μηχανικής Μάθησης στην Σχολή Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Λίνκολν. Διαθέτει 30ετή επιστημονική δραστηριότητα στα πεδία των Ευφυών Συστημάτων & Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, της Ανάλυσης & Πρόσβασης σε Πολυμεσικό Περιεχόμενο, της Σημασιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας, της Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής και της Συναισθηματικής Υπολογιστικής, των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Έχει Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (MSEG, NRG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση και Διατήρηση Περιεχομένου (2004-16), Μέλος του High-level Representative Group του Προγράμματος Eureka (2012-16).

Αθανάσιος Κακαρούντας
(Μέλος και αναπληρωτής πρόεδρος): Διπλωματούχος και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (1998 και 2004 αντίστοιχα) και κάτοχος MBA από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2015). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών», στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ευφυών Συστημάτων» και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αρχιτεκτονική Υπολογιστών καθώς και τα Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα, όπως επίσης και το σχεδιασμό ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (VLSI), τη σχεδίαση κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης και το σχεδιασμό επιταχυντών για ενσωματωμένα συστήματα. Έχει συμμετοχή σε 20 ερευνητικά έργα της ΕΕ ή της ΓΓΕΤ.

Αριστείδης Σωτηρόπουλος
(Μέλος): Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998) και Διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ (2004) στην περιοχή των δικτύων διασύνδεσης για υπερυπολογιστικά συστήματα. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων (PMP) και έχει εργαστεί σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενο τις δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές μεγάλης κλίμακας. Διετέλεσε επικεφαλής των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΔΕΤ ΑΕ για 4 χρόνια. Είναι σύμβουλος της ΓΓΕΤ σχετικά με την πρωτοβουλία EuroHPC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους υπερυπολογιστές, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του έργου Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας
(Μέλος): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Έχει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση έργων για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε υπουργεία και φορείς. Παράλληλα, έχει συντονίσει τη συγκρότηση προτάσεων και την εκτέλεση έργων έρευνας και καινοτομίας σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΚ Αθηνά.

Αθηνά Βακάλη
(Μέλος): Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρος στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου διευθύνει το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού (Datalab). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική (Α.Π.Θ.), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική (Πανεπιστήμιο Purdue ΗΠΑ) καθώς και πτυχίου τμήματος Μαθηματικών (Α.Π.Θ.). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα και σε δίκτυα δεδομένων μεγάλης κλίμακας, με έμφαση στον εντοπισμό φαινομένων (κακόβουλης συμπεριφοράς, ψευδών ειδήσεων κλπ), καθώς επίσης και διαχείριση δεδομένων κοινωνικών μέσων σε κατανεμημένες και παράλληλες (cloud) αλλά και αποκεντρωμένες (blockchain) υποδομές. Έχει συν-εκδώσει 3 βιβλία, έχει διατελέσει συν-συγγραφέας σε 16 κεφάλαια βιβλίων, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα σε σχετικά περιοδικά και περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή συνέδρια.

Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης
(Μέλος): Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επιστημονικό αντικείμενο τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και τις Οικοδομικές Τεχνολογίες Αιχμής. Διευθυντής του Εργαστηρίου «Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» (TUC TIE Lab) και Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης Διπλ. Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΑΠΘ (1994) με Διδακτορική Διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα Δομική μορφολογία και κινητές κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους (2009). Το διάστημα 2004-2006 διετέλεσε Visiting Research Associate στο Harvard Graduate School of Design [GSD]. Η ειδίκευσή του σημειώνεται επάνω στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών που δημιουργούν ένα συμμετοχικό, ανθρωποκεντρικό πλαίσιο έρευνας και εφαρμογής, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής και την αλλαγή παραδείγματος στη σύγχρονη κοινωνία. Οι θεματικές ερευνητικές περιοχές του είναι διεπιστημονικές και εντοπίζονται σε περιβάλλοντα κατοίκησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, τουρισμού, θεραπείας, αστικού εξοπλισμού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διαστημικών εφαρμογών και κοινωνικής δυναμικής.

Θεανώ Αλαμπάση
(Μέλος): Δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος, με εξειδικευμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και τον τομέα των εμπορικών επιχειρήσεων. Στο δημόσιο τομέα εργάζεται από το έτος 2007, αρχικώς στο Υπ. Ανάπτυξης, ως νομικός σε προγράμματα επιδότησης της Ευρ. Ένωσης (Γ΄ΚΠΣ, Ε.Σ.Π.Α), έχει διατελέσει σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ παράλληλα ασκούσε καθήκοντα ως Μέλος Δ.Σ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Εργάζεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από την αρχή της σύστασής της κατέχοντας τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Ομιλεί άριστα την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.

Αικατερίνη Πραματάρη
(Μέλος): Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: “Αποτελεσματική αναπλήρωση καταστήματος βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στο λιανεμπόριο”. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος του ίδιου τμήματος με ειδίκευση στην Επιστήμη Υπολογιστών. Είναι Αντιπρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Επιστημονική Υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας ELTRUN/SCORE (Supply Chain and Demand Management, Collaboration and Electronic Services) στο πλαίσιο του εργαστηρίου ELTRUN, καθώς επίσης και Αναπληρώτρια Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής και Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ennovation.

Ευαγγελία Αθανασάκη
(Μέλος): Πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων και συνεργατών της «ΕΔΥΤΕ ΑΕ», η οποία ορίστηκε από τον ανωτέρω Σύλλογο ως εκπρόσωπός του στο ΔΣ.

Keywords
νέα, ηδικα, ηδικα, διοικηση, γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, ηδικα αε, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, cloud computing, ηλεκτρονική, εμπ, μβα, ογα, κρητη, αθηνα, project, expert, software, cloud, msc, master, business, mba, ΕΚΤ, εεπ, εεττ, phd, london, city, statistics, εργανη, σεπε, οαεδ, πειραιας, εδετ, nrg, group, κυπρος, ελλαδα, συμμετοχή, γγετ, pmp, europe, θεσσαλονικη, ηπα, tie, ΑΠΘ, harvard, school, design, electronic, εθνικη τραπεζα, βιβλια, σταση εργασιας, κυβερνηση εθνικης ενοτητας, σταυρος δημας, Καλή Χρονιά, κοινωνικος τουρισμος, αξιολογηση, κοινωνια, γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, σχολη δημοσιας διοικησης, συνταγογραφηση, πολυτεχνειο, γγετ, εδετ, εεττ, εθνικη, εμπ, ηδικα αε, θεμα, θητεια, κυπρου, ογα, οικονομικο πανεπιστημιο αθηνων, πειραιως, περιοδικα, πλαισιο, πτυχιουχος, σεπε, mba, msc, αρθρα, ανοικτο πανεπιστημιο, αρχιτεκτονικη, βιογραφικα, γλωσσα, διαστημα, διευθυνση, δημοσιο, δομικη, δικτυο, δικτυα, ενδιαφεροντα, εργα, ερευνα, ετη, ετος, εφαρμογες, ζωης, ιδιο, κατασκευες, λειτουργια, μαθηματικα, μηχανικος, πανεπιστημιο αθηνων, πανεπιστημιο κυπρου, πανεπιστημιο πατρων, πεδια, πληροφορικη, προγραμματα, ρολο, συνεχεια, συντομα, σειρα, συμμετοχή, τμημα, τιτλος, υλοποιηση, φθινοπωρο, group, business, city, cloud computing, cloud, design, εφαρμογη, εμφαση, εθνικο, europe, government, harvard, ιδιαιτερα, project, κυριακου, london, μιχαλοπουλος, master, school, software, tie, θεματα, electronic
Τυχαία Θέματα