Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: Ανακοίνωση για τους μερισματούχους

Από το αρχείο πληρωμής των μερισμάτων μηνός Ιουνίου, προέκυψε ότι 6.093 μερισματούχοι δεν είχαν συμπληρωμένα ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ ή ήταν εσφαλμένα. Έχουν σταλεί επιστολές σε όλους αυτούς τους μερισματούχους με ημερομηνία 23/5/2013, προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά, ώστε να τους καταβληθεί το μέρισμα κανονικά μετά την ενημέρωση.

Επειδή πολλοί μερισματούχοι διαμαρτύρονται επειδή έχουν ήδη δηλώσει τα στοιχεία αυτά, διαβεβαιώνουμε, αναφέρει

το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, όλους ότι δεν θα μείνει κανείς απλήρωτος και ότι μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών, θα καταβάλλονται τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

“ Ήδη λαμβάνουμε με fax ή με e-mail τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των μερισματούχων αυτών, τους οποίους καθημερινά καταχωρούμε στις ατομικές τους μερίδες, ώστε να γίνει η πληρωμή.

Σε περίπτωση που κάποιοι καθυστερήσουν να στείλουν τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την παραλαβή και συμπλήρωση των ΑΦΜ και ΑΜΚΑ θα τους καταβάλλεται το μέρισμα στον τραπεζικό τους λογαριασμό”.

Keywords
Αναζητήσεις
μετοχικο ταμειο
Τυχαία Θέματα