ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα 32,27 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2023 – Πρόταση για μερισμά 0,35 ευρώ

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. δημοσίευσε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €216,33 εκ. έναντι €171,88 εκ. το 2022 (αυξημένος +25,9%).

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €72,47 εκ. έναντι €31,46 εκ. το 2022.Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €45,12 εκ. έναντι €8,86 εκ. το 2022.Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €40,30 εκ. έναντι €3,83 εκ. το 2022.Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €32,27 εκ., έναντι €3,18 εκ. το 2022.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι

πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +28,6% σε αξία και +15,3% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +34,4%, ξεπερνώντας τα €97,5 εκ. Σημαντική ώθηση υπάρχει από τις βασικές αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Αναφορικά με τα μεγέθη κερδοφορίας, παρατηρείται ανάκαμψη των περιθωρίων στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Το περιθώριο EBIT, βέβαια, βελτιώνεται σημαντικά λόγω της επίδρασης των οικονομιών κλίμακας, που επιφέρουν και μείωση του ποσοστού συμμετοχής των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, τα οποία είναι, ως επί το πλείστον, σταθερού χαρακτήρα.

Πολύ ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζουν οι πωλήσεις γιαουρτιού και στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν αύξηση +21,8% σε αξία ξεπερνώντας τα €76εκ. Η τρέχουσα συγκυρία με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, έχει οδηγήσει την συνολική αγορά σε περιορισμένη αύξηση του όγκου κατανάλωσης (+3,4%), ενώ η αξία παρουσιάζει διψήφια μεταβολή +10,1% [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), Ιαν.-Δεκ. 2023].

Παράλληλα, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά +2.7 ποσοστιαίες μονάδες (+7,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2021), ασκώντας έντονη πίεση στα branded γιαούρτια. Η συνεχιζόμενη πίεση από την ανάπτυξη των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, οδηγεί τα branded γιαούρτια της ΚΡΙ-ΚΡΙ σε περιορισμένη μεριδιακή απώλεια (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία) [στοιχεία Circana ( προηγ. IRI), Ιαν.-Δεκ. 2023].

Γενικότερα, από τις εξελίξεις στην αγορά φαίνεται να προκύπτει όφελος για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας. Αναφορικά με την κερδοφορία, το μικτό περιθώριο διαμορφώνεται σε 29,9%, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της χρήσης 2021 (2021: 30,1%). Βέβαια, οι οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν στον κλάδο του γιαουρτιού οδήγησαν το περιθώριο EBIT σε υψηλό διψήφιο ποσοστό (2023: 15,5%).

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις μας εμφάνισαν υψηλή διψήφια μεταβολή (+20,4%) σε αξία. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (12,7%) και μειώθηκε κατά -0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία (13,8%) [στοιχεία NIELSEN, Ιάν.-Δεκ. 2023]. Σε μία συγκυρία όπου το πληθωριστικό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η ΚΡΙ-ΚΡΙ αποτέλεσε τη μόνη εταιρεία που κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο της σε όγκο, ανάμεσα στα επώνυμα παγωτά.

Εντός του 2023, με την ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους της στα φυσιολογικά τους επίπεδα του 2021, αλλά και σε έντονα πληθωριστική οικονομική συγκυρία, η Εταιρεία ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες στήριξης προς τους καταναλωτές, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους. Οι σημαντικότερες αφορούσαν:

– Καταναλωτές: μειώσεις τιμών στα προϊόντα άμεσα ή έμμεσα μέσω προωθητικών ενεργειών, που ξεπέρασαν τα 5 εκατ. €.

– Κτηνοτρόφοι: έκτακτη καταβολή «πριμ συνεργασίας» συνολικού ύψους €500.000, ως ένδειξη αναγνώρισης της εμπιστοσύνης και της μεγάλης προσωπικής προσπάθειας που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την απρόσκοπτη παροχή γάλακτος προς την Κρι Κρι.

– Εργαζόμενοι: έκτακτη παροχή ενός επιπλέον μέσου μισθού σε όλους τους εργαζομένους της Εταιρείας, συνολικού ύψους €1.000.000.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις μας προσέγγισαν τα €13εκ. Για τη χρήση 2024, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ €21εκ – €25εκ.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί αισιόδοξη στάση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2024, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Στη χρήση 2024, οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση μεταξύ 8%-11% έναντι του 2023, ξεπερνώντας τα €233εκ. Σχετικά με τα περιθώρια κερδοφορίας, αναμένεται να εμφανίσουν μικρή υποχώρηση, έναντι αυτών του 2023. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, το περιθώριο EBIT του έτους 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 15%.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, για τη χρήση 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σημαντική αύξηση του μερίσματος, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,35 ανά μετοχή (2022: €0,20 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Keywords
Αναζητήσεις
kri-kri-sta-3227-ekat-evro-ta-kathara-kerdi-to-2023--protasi-gia-merisma-035-evro.htm
Τυχαία Θέματα