Εθνική Τράπεζα: Ο Ιωάννης Βαγιονίτης chief risk officer του Ομίλου

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) ενημερώνει ότι, ο κ. Ιωάννης Βαγιονίτης, ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer).

Ο κ. Βαγιονίτης διαθέτει μακρά εμπειρία, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής – Chief Credit Officer, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Διευθυντής των Διευθύνσεων Πίστης και Διεθνούς Πίστης της ΕΤΕ, ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Finansbank.

Keywords
Τυχαία Θέματα