ΕΣΠΑ: Από Οκτώβριο οι προκαταβολές – ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

14:49 9/8/2013 - Πηγή: BankWars

Σύμφωνα με υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη οι προκαταβολές του ΕΣΠΑ προς τις ΜμΕ θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, καθώς μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την εξέταση των προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών».

Από τις 23.000 προτάσεις που είχαν υποβληθεί έχει ήδη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση

για 15.000 από αυτές. Οι προτάσεις αυτές βρίσκονται τώρα στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης προς τις Επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί ανά Περιφέρεια και οι οποίες γνωμοδοτούν προς το υπουργείο Ανάπτυξης για την σειρά κατάταξης των προτάσεων, ανάλογα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν, τον προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων και τις ενισχυόμενες επιλέξιμες ενέργειες και την ένταξή τους ή μη στο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιπες 8.000 αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο της πρώτης, δεύτερης ή τρίτης (όπου χρειάζεται) αξιολόγησης.

Keywords
Τυχαία Θέματα