Τι φέρνει η Β΄αξιολόγηση για τα «κόκκινα» δάνεια

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για ζητήματα που σχετίζονται με τη φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και των διαγραφών δανείων, τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι των μη συνεργαζόμενων μετόχων κατά την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων και η νομική προστασία των [...]

Keywords
Τυχαία Θέματα