Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

13:10 4/9/2012 - Πηγή: Matrix24

Η επιστροφή των καταθέσεων που παρατηρήθηκε κατά τον Ιούλιο και η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας για τις τράπεζες κατά δεύτερη λόγο, είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή πτώση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν μικρή αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων αλλά και του κόστους δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία για τον Ιούλιο δείχνουν ότι το μέσο επιτόκιο

των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο επιτόκιο ταμιευτηρίου) παρουσίασε πτώση κατά 0,19% και διαμορφώθηκε στο 4,82%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 0,08% βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,86%. Αντιθέτως, σχεδόν αμετάβλητο στο 0,47% παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2012, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε μικρή πτώση τον Ιούλιο του 2012 κατά 0,05% και διαμορφώθηκε στο 14,91%. Σημαντική πτώση κατά 0,28% παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι ένα έτος, που διαμορφώθηκε στο 7,88%, τον Ιούλιο του 2012, έναντι 8,16% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε και αυτό πτώση κατά 0,08% και διαμορφώθηκε στο 7,61%. Αντιστοίχως κινήθηκε και το μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων, το οποίο παρουσίασε πτώση κατά 0,06% και διαμορφώθηκε στο 10,21%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος αυξήθηκε, ωστόσο, κατά 0,20% στο 7,67% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, ενώ μειώθηκε κατά 0,13% στο 6,42% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 0, 84% στο 5,71% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος μειώθηκε σημαντικά κατά 0,29% στο 3,13%. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παρουσιάσει σημαντική πτώση κατά 0,39% και να διαμορφωθεί, τον Ιούλιο του 2012, στο 5,89%.

Keywords
Τυχαία Θέματα