ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με την ανταλλαγή των ομολόγων οι τράπεζες θα έχουν όφελος 7,5 δισ. ευρώ. Πρόσθετο όφελος άνω των 4 δισ. ευρώ μπορούν να πετύχουν οι τράπεζες με την εποπτική αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι εγχώριες τράπεζες με άλλους τίτλους υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης –πιθανότατα ομόλογα

EFSF- εξετάζει η κυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί το δυσεπίλυτο λογιστικά πρόβλημα των χαμηλών αποτιμήσεων των ελληνικών ομολόγων που επιβαρύνουν τις τράπεζες με πολλά δις. ευρώ πρόσθετες ζημιές. Με την ανταλλαγή των ομολόγων και την αποτίμηση των νέων τίτλων στην ονομαστική τους αξία οι εμπορικές τράπεζες εξοικονομούν περί τα 7,5 δισ. ευρώ. Πρόσθετο όφελος άνω των 4 δισ. ευρώ μπορούν να πετύχουν οι τράπεζες με την εποπτική αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Σημειώνεται ότι πέρα από την μεγάλη ζημιά που λογιστικοποίησαν οι τράπεζες μέσω του PSI, με την απομείωση των ομολόγων που κατείχαν κατά 53,5%, επιβαρύνθηκαν και με περαιτέρω απώλειες λόγω της μεγάλης πτώσης των αποτιμήσεων των νέων ομολόγων που δόθηκαν στο πλαίσιο του PSI εξαιτίας της αβεβαιότητας για τον κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Οι τράπεζες, βάση των διεθνών λογιστικών προτύπων, είναι υποχρεωμένες να αποτιμούν τα ομόλογα που κατέχουν στην τρέχουσα αξία και όχι στην ονομαστική. Έτσι οι τράπεζες, λόγω της ραγδαίας πτώσης των τιμών των ελληνικών ομολόγων και μετά το PSI, «έγραφαν» ζημιές που ξεπερνούσαν τα 10 δισ. ευρώ. Σήμερα οι τιμές των ομολόγων έχουν ανακάμψει ωστόσο αν η αποτίμηση πραγματοποιηθεί κοντά στην ονομαστική αξία των τίτλων τότε οι κεφαλαιακές ανάγκες των εγχωρίων τραπεζών θα περιοριστούν κατά 7,5 δισ. ευρώ τη στιγμή που η συνολική χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων μεγάλων -συστημικά σημαντικών- τραπεζών (Εθνική-Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) διαμορφώνεται στα 4 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την εποπτική αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας το όφελος μπορεί να ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ. Με νομοθετική παρέμβαση η κυβέρνηση προχώρησε στην επιμήκυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας από 5 σε 30 έτη. Έτσι η κυβέρνηση έδωσε τη λογιστική δυνατότητα στις τράπεζες να συμψηφίσουν μέρος της ζημιάς με μελλοντικά κέρδη σε ορίζοντα 30 ετών (περίοδος που λήγουν τα νέα ομόλογα που έλαβαν από το PSI). Το κρίσιμο για τις τράπεζες είναι η ελάφρυνση αυτή να αναγνωριστεί και εποπτικά κάτι που φαίνεται πιθανό μετά τις σχετικές διαβουλεύσεις τρόικας – κυβέρνησης.

Keywords
Τυχαία Θέματα