Ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού στην ΕΕ

Σε μεγαλύτερο συντονισμό των οικονομικών τους πολιτικών μελλοντικά, ενόψει της άτονης ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, κάλεσαν τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών οι τρεις κύριοι εκπρόσωποι της ΕΕ
Τυχαία Θέματα