Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό - ακαδ.έτος 2012-2013

Σύμφωνα με την αριθμ. 51/29.6.2011απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η περίοδος αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση Erasmus 2012-2013 ξεκινάει από 01/09/2012 (ημέρα Σάββατο) και θα παραμείνει ανοιχτή έως 20/06/2013 μέχρι εξαντλήσεως κονδυλίων. Οι φοιτητές εξασφαλίζουν την θέση τους με αυστηρή σειρά προτεραιότητας που κατοχυρώνεται από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης (1) έγκυρα συμπληρωμένης αίτησης και (2) του αποδεικτικού αποδοχής από τον φορέα υποδοχής. Οι αιτήσεις για
την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά με ηλεκτρονική αποστολή (στην διεύθυνση [email protected]) και μόνο από το email που έχει δοθεί στους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο. Σημείωση: Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα: http://compus.uom.gr/erasmusp/
Keywords
Τυχαία Θέματα