Δωρεάν Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας σε φοιτητές

Η δωρεάν διανομή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τους δικηγόρους και τους ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και τους φοιτητές των τριών Νομικών σχολών της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής), θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013. Και οι δύο αυτές εκδόσεις των Κωδίκων είναι απόλυτα επικαιροποιημένες, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία τού προέδρου τού Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Γ. Αδαμόπουλου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ΔΣΑ, οι Κώδικες θα διατεθούν δωρεάν στους φοιτητές των Νομικών σχολών «ενόψει τής - για πρώτη φορά στα δεδομένα - κρατικής αδυναμίας να καλυφθεί το κόστος έκδοσης και διανομής τους». Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης συγχρηματοδότησαν το έργο αυτό, «με στόχο να συμβάλλει στη διευκόλυνση τής ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών».

[via]
Keywords
Τυχαία Θέματα