Επιδότηση 70% σε υψηλά αμειβόμενους Έλλήνες του εξωτερικού για επιστροφή

Εμβληματική πρωτοβουλία του υπουργείου για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού στην ελληνική αγορά εργασίας
Keywords
Τυχαία Θέματα