Από προσωπική συνέντευξη θα περνούν οι υποψήφιοι ιεράρχες

Η επιτροπή της Ιεράς Συνόδου πρότεινε να περνούν απο προσωπική συνέντευξη οι υποψήφιοι ιεράρχες, σε μία προσπάθεια να λειτουργήσει καλύτερα το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας.
Τυχαία Θέματα