Αναθεωρεί το επιχειρησιακό σχέδιο η ΑΤΕbank

Υπό αναθεώρηση έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της ATEbank για την τριετία 2007-2009. Όπως επισημαίνεται, σημειώθηκαν ουσιώδεις μεταβολές των παραδοχών και υποθέσεων στις οποίες βασίστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του Ομίλου.
Keywords
Τυχαία Θέματα