ΣΕΒ: Ένας Έλληνας παράγει το εισόδημα που καταναλώνουν τρεις!

17:30 8/11/2018 - Πηγή: Emea.gr

Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, κάτω από την πίεση του στρεβλού αναπτυξιακού μοντέλου που μας οδήγησε στην κρίση και της βαθιάς ύφεσης που ακολούθησε, σημειώθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές στα μεγέθη της ανεργίας, της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού.

The post ΣΕΒ: Ένας Έλληνας παράγει το εισόδημα που καταναλώνουν τρεις! appeared first on EMEA.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα