Επιχορηγήσεις σε ελληνικές εταιρείες για συνεργασίες στην Νορβηγία

15:01 4/3/2019 - Πηγή: Emea.gr

Το πρόγραμμα "Business Innovation Greece" τρέχει από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Νορβηγία, και αφορά τις 12 χώρες που εντάχθηκαν πιο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

The post Επιχορηγήσεις σε ελληνικές εταιρείες για συνεργασίες στην Νορβηγία appeared first on EMEA.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα