Βότανα, καρποί της γης: Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (trailer)

12:19 22/8/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

ΤΡΙΤΗ 29/08/2017, στις 20:00

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό των βοτάνων κάνουμε μια στάση στον Βαλκανικό Βοτανικό κήπο Κρουσσίων του Νομού Κιλκίς. Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (ΒΒΚΚ) βρίσκεται στην Ποντοκερασιά του Νομού Κιλκίς, 70 Km από την Θεσσαλονίκη, μέσα σε φυλλοβόλα δρυοδάση της οροσειράς των Κρουσσίων σε 600 m υψόμετρο. O BBKK αναπτύσσεται σε 310 στρέμματα, από τα οποία τα 150 είναι καλυμμένα με φυσικό δρυοδάσος. Ο ΒΒΚΚ ανέλαβε να συγκεντρώσει, να φροντίσει

και να προστατέψει πολλά από τα 6.500 είδη φυτών της Ελλάδας αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σκοπός ανάπτυξής του είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία φυσικών οικοσυστημάτων που περιλαμβάνουν τις πέντε βασικές ζώνες βλάστησης της Ελλάδας.

Γρηγόρης Βαρδαρινός : Σενάριο-Σκηνοθεσία
Μιχάλης Γκατζόγιας :Διεύθυνση Φωτογραφίας
Χριστίνα Γκωλέκα :Διεύθυνση Παραγωγής
Σίμος Λαζαρίδης: ‘Ηχος
Κωνσταντίνος Ανδριάς : Μοντάζ
Stereotype.gr:Μιξάζ
Βάλια Βλάτσιου :Παρουσιάστρια

Παραγωγή: EΡT3

Keywords
Τυχαία Θέματα