Βελτίωση στα οικονομικά του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (audio)

15:16 7/8/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

Βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη και στους οικονομικούς δείκτες κατέγραψε για το 2016 ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Οργανισμού, την περασμένη εβδομάδα. Όπως επεσήμανε, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Χανίων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Φώτης Καζάσης, ο Οργανισμός προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης.

Το

Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. στη συνεδρίασή του στις 3 Αυγούστου, συζήτησε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2016, οι οποίες θα τεθούν προς έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΑΚ.
Από τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης προκύπτει ότι υπάρχει σαφής βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη και στους οικονομικούς δείκτες.
Τα έσοδα του Οργανισμού αυξήθηκαν, από 4.351.583,00 ευρώ του 2015, σε 6.238.985,00 ευρώ το 2016 , λόγω κυρίως της πώλησης νερού από το φράγμα Αποσελέμη αλλά και την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθήθηκε.
Μεγάλη βελτίωση επίσης παρατηρήθηκε στο μικτό κέρδος (πωλήσεις – κόστος πωληθέντων), -1.621.791,00 ευρώ το 2015 και -153.319,00 ευρώ το 2016.

Το 2016 εμφανίζονται κέρδη 1.357.961,00 ευρώ, έναντι ζημίας 2.741.282,00 ευρώ το 2015. Ο Οργανισμός σταμάτησε να παράγει ελλείμματα. Η βελτίωση οφείλεται αφενός στην καταβολή ποσού 2 εκ. ευρώ ως επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών και αφετέρου σε μη χρησιμοποιημένες προβλέψεις και σε βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων.
Τα κέρδη διατέθηκαν για απόσβεση ζημιών προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου η καθαρή θέση του Οργανισμού βελτιώθηκε και από 5.754.207 ευρώ το 2015, ανήλθε σε 7.476.673 την 31-12-2016.

Ο κ. Καζάσης αναφέρθηκε στις προοπτικές του Οργανισμού και δήλωσε ότι έχουν δρομολογηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με την υλοποίηση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, του σχεδιασμού για την ενιαία διαχείριση των υδραυλικών έργων στο νησί, την μείωση του ενεργειακού κόστους στις υποδομές καθώς επίσης και την εν γένει αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Τον Ιούλιο του 2017 ο Οργανισμός επιχορηγήθηκε από την κυβέρνηση με ποσό 5.938.513,21 ευρώ, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που είχε ο Οργανισμός με κυριότερο την υποχρέωση στη ΔΕΗ άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Οργανισμός έχει κατορθώσει πλέον να καλύπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του στη ΔΕΗ και με την επιχορήγηση για τα ληξιπρόθεσμα θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα.
Σε συνδυασμό με τα 2 εκατομμύρια ευρώ που έλαβε από τα Υπουργεία Οικονομίας και Υποδομών και Μεταφορών το καλοκαίρι του 2016 ως έκτακτη επιχορήγηση καθώς επίσης και την επιχορήγηση για την αποπληρωμή παλαιών δανείων του οργανισμού, δόθηκε μεγάλη ανάσα στη βελτίωση των χρηματοκοινομικών δεδομένων και στην εξυγίανση της εταιρείας, τόνισε ο κ. Καζάσης.
Ακούστε τη συνέντευξη:

Keywords
Τυχαία Θέματα