Τα θέματα καθαριότητας σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14:21 11/10/2018 - Πηγή: ΕΡΤ

Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας η πρόεδρός του Μαρία Μουζακίτη σήμερα στις 16.30 στο Μον Ρεπό. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).Έγκριση παράτασης των Α.Π. 18865/26-04-2018, 19074/27-04-2018, 19076/27-04-2018, 19077/27-04-2018, 19078/27-04-2018 & 19079/27-04-2018 συμβάσεων αποκομιδής απορριμμάτων (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).Έγκριση ανάθεσης
σε εξωτερικούς αναδόχους της αποκομιδής σωρών απορριμμάτων με παράλληλη συντήρηση του δικτύου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).Έγκριση Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμόν 20-437/13-08-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).

www.ert.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα
Δημοτικού Συμβουλίου,dimotikou symvouliou