Σεμινάρια Πιστοποίησης Τεχνικού Ασφαλείας από τον ΣΘΕΒ

14:16 20/9/2018 - Πηγή: ΕΡΤ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μελών του οργανώνει τμήματα για πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας για εργοδότες και εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α’), όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν (ή θέλουν να απασχολήσουν) τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας.

Ως τεχνικοί ασφάλειας μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης

εργοδότες σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε) οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εργοδότες σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και εργαζόμενοι υπό προϋποθέσεις.

Για εργοδότες σε επιχειρήσεις Γ’ Κατηγορίας επικινδυνότητας, οι οποίοι απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, η διάρκεια εκπαίδευσης τους είναι 10 ώρες ενώ για εργοδότες σε επιχειρήσεις Β’ Κατηγορίας επικινδυνότητας, έχοντας και τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, η διάρκεια εκπαίδευσης τους είναι 35 ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Κωνσταντίνο Γρηγορίου στο τηλέφωνο 2410555507, e-mail: [email protected]

www.ert.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα
Σεμινάρια Πιστοποίησης Τεχνικού Ασφαλείας, ΣΘΕΒ,seminaria pistopoiisis technikou asfaleias, sthev