Ρέθυμνο: Eκπαίδευση των εργαζομένων στα απορρίμματα

08:01 29/7/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

«Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας» είναι το πρόγραμμα που ολοκλήρωσε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την ΑΜΑΡΙ ΑΕ – ΟΤΑ, στο πλαίσιο επιμόρφωσης για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ /OAEΔ.

Digital Camera

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 13 εργαζόμενοι του ΧΥΤΑ με θεματολογία

εκπαίδευσης που περιελάμβανε: «Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια εργασίας, περιγραφή κινδύνων και μέτρα προστασίας σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), πρόληψη από κίνδυνους πυρκαγιάς και μέτρα πυροπροστασίας, μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, αναφορά σε πηγές πληροφόρησης για θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και μέτρα προστασίας για εργασία σε περιορισμένους χώρους».

Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι γνώρισαν για τις επιπτώσεις από τη χρήση υλικών με αμίαντο, ενημερώθηκαν για τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας ενώ έγινε αναφορά για μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προληπτικά μέτρα προστασίας κατά των θορύβων καθώς και για υγιεινή και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωμένες ανάγκες των εργαζομένων του ΧΥΤΑ Αμαρίου, ώστε οι εργαζόμενοι να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε αποτελεσματικά μέτρα αυτοπροστασίας και διαχείρισης κινδύνων σ’ ένα χώρο που απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες από πλευράς των εργαζομένων, λόγω των αυξημένων κινδύνων που καθημερινά αντιμετωπίζουν.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργασίας με φορείς της Π.Ε. Ρεθύμνου με στόχο τη διενέργεια από κοινού εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των εργαζομένων και των φορέων. – ΑΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα