Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας μέσω τεχνικών παρεμβάσεων

11:24 8/3/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στη Β΄ πιλοτική φάση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων, μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας, προτείνοντας τη συμμετοχή και υλοποίηση συνολικά 56 δράσεων και έργων που αφορούν σε:
1. Περιβαλλοντικές βελτιώσεις
2. Έργα βελτίωσης και συντήρησης οδοποιίας
3. Υποδομές κοινής ωφέλειας
4. Κτιριακές κοινωνικές υποδομές
5. Κοινωνικές υπηρεσίες

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων εγκρίθηκε η συμμετοχή

835 ανέργων διαφόρων ειδικοτήτων. Σύμφωνα με την προκήρυξη, προσλήφθηκαν σε πρώτη φάση 466 άνεργοι, οι οποίοι συμμετέχουν από τον Ιανουάριο στην υλοποίηση του προγράμματος και για διάστημα οκτώ μηνών.

Στον τομέα των τεχνικών παρεμβάσεων οι ωφελούμενοι απασχολούνται σε δράσεις που αφορούν:
• Συντήρηση χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών
• Συντήρηση πεζοδρομίων και αστικού εξοπλισμού (πινακίδες, στάσεις ΟΑΣΘ)
• Επισκευές και χρωματισμοί Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ
• Επισκευές και χρωματισμοί σχολείων
• Επισκευή και συντήρηση καθιστικών σε πάρκα, πλατείες κ.λπ.
• Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών – δημοτικών κτιρίων και υπαίθριων εγκαταστάσεων

Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί την ευθύνη παρακολούθησης και τήρησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων με την απασχόληση των ωφελουμένων, καθώς και τη διάθεση, με δική του δαπάνη, των απαιτούμενων μέσων και υλικών.
Το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων βαρύνει το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους.

Keywords
Τυχαία Θέματα