ΟΑΚ: Διαβούλευση για την διαχείριση υδάτινων πόρων

20:57 22/12/2016 - Πηγή: ΕΡΤ

Στα πλαίσια του έργου «AQUAMAN» – «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» του προγράμματος «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, ολοκληρώθηκε μια σειρά διαβουλεύσεων στα Χανιά, στο Ηράκλειο,

στις Μοίρες και την Ιεράπετρα, μεταξύ της ομάδας του έργου και των κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με την διαχείριση υδάτων, της κάθε περιοχής.

Το έργο «AQUAMAN», συντονίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης και συμμετέχουν το ΤΕΙ Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ο Νορβηγικός ερευνητικός οργανισμός NIVA.

Στόχος του έργου Αquaman είναι να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη διαχείριση του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης με την δημιουργία μιας μεθοδολογίας για την ιεράρχηση των μέτρων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως:

1. Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
2. Την ορθολογική αξιολόγηση του προγράμματος μέτρων, καθώς και
3. Σε πρωτοπόρους προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη διαχείριση του νερού».

Στις διαβουλεύσεις παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε καταγράφηκαν οι απόψεις, οι παρατηρήσεις, οι προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων (Focus Group) πάνω στα καίρια ζητήματα διαχείρισης νερού της κάθε περιοχής, ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς και με την επιστημονική κοινότητα.

Μεταξύ άλλων συμμετείχαν: Η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη, ο Διευθυντής Υδάτων της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης κ. Μαρίνος Κτριτσωτάκης και εκπρόσωποι από: ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης, Π.Ε. Ηρακλείου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), Επιμελητήριο Ηρακλείου, Δήμος Ιεράπετρας, ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, ΔΕΥΑ Ιεράπετρας, ΤΟΕΒ Α’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ Β’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ Γ’ ΖΩΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Δήμος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ, WWF, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, Ο.Γ.Ε.Ε. – «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Το πρόγραμμα και η μεθοδολογία προσέγγισης είχε θετική ανταπόκριση από τους κοινωνικούς εταίρους και οι απόψεις που διατυπώθηκαν αφορούσαν:

•Στην επάρκεια των υδάτων τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη
•Στο βέλτιστο σχεδιασμό των υδραυλικών υποδομών και των υδατικών δικτύων για την αξιοποίηση των υδάτων και την εξυπηρέτηση των αναγκών
•Στην ποιότητα των υδάτων και τα μέτρα πρόληψης μόλυνσης και επιβάρυνσης αυτών, καθώς και βελτίωσης όπου απαιτείται
•Στην ενημέρωση και επιμόρφωση των αγροτών για πρακτικές άρδευσης που θα στοχεύουν στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων
•Στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην πολιτική και στρατηγική των περιφερειακών και εθνικών αρχών αρμόδιων για την διαχείριση υδάτων.

Keywords
Τυχαία Θέματα