Κομοτηνή: Λάθη και αμέλειες που στοιχίζουν στο περιβάλλον

11:42 16/11/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

«Στην περιοχή του Ν. Καβάλας υπάρχει η πρόβλεψη για την δημιουργία ΧΥΤΥ και χρήση της τεχνολογίας της Αναερόβιας Χώνευσης για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Μέχρι και σήμερα λειτουργεί ΜΗαδειοδοτημένος ΧΥΤΑ κοντά στην πόλη της Καβάλας. Στην περιοχή που καταλαμβάνεται από τον ΧΥΤΑ δεν υπάρχει υπόγεια στεγάνωση με αποτέλεσμα τα διασταλλάγματα να καταλήγουν στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Επιπλέον,

λόγω κακής διαχείρισης είναι συχνά τα φαινόμενα των πυρκαγιών εντός του χώρου.» δήλωσε στην ΕΡΤ Κομοτηνής η κα Αναστασία Μιρλή, συντονίστρια Τμήματος Περιβάλλοντος ΣΥΡΙΖΑ Νομού Καβάλας.

Πράσινα σημεία
Αν και στο ΠΕΣΔΑ της ΠΕ ΑΜΘ προβλέπονται σε όλους τους Δήμους της ΠΕ Καβάλας η κατασκευή πράσινων σημείων τόσο για διάφορα υλικά (αδρανή, ογκώδη κλπ), όσο και για βιοαπόβλητα καλλιεργειών, όπως δηλώνει η νεαρή επιστημόνισσα, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ότι αφορά την κατασκευή τους, όπως επίσης δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από την πλευρά των Δήμων για την ενημέρωση των πολιτών για την ανακύκλωση και την διαλογή στην πηγή. «Μάλιστα, στους μη αστικούς δήμους παρατηρείται συχνά η συνέχιση του φαινομένου της παράνομης απόρριψης διαφόρων υλικών σε αγροτικές ή/και δασικές εκτάσεις. Το γεγονός αυτό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δασικές εκτάσεις, αυξάνει την επικινδυνότητα της περιοχής για την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και μειώνει την περιβαλλοντική και αισθητική αξία της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στις συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, για τις οποίες τοπικά δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο διαχείρισης με αποτέλεσμα είτε να παρατηρείται η καύση τους (που δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα διοξινών), είτε η απόρριψή τους η οποία μετά τις βροχοπτώσεις προκαλεί ρύπανση τόσο των επιφανειακών, όσο και των υπόγειων υδάτων.»

Το πρόβλημα των βιοαποβλήτων
Σύμφωνα με την κα Μιρλή το πρόβλημα των βιοαποβλήτων είναι υψηλό σε όλες τις αγροτικές περιοχές του Νομού Καβάλας, καθώς οι αγρότες, μετά την απόλυτη απαγόρευση της καύσης των υπολειμμάτων των γεωργικών καλλιεργειών, καλούνται να βρουν λύση για τη διαχείριση μεγάλου όγκου αποβλήτων. «Από πλευράς μας, θεωρούμε ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης απορριμμάτων είναι ελλιπής» δηλώνει η κα Μιρλή. Παράλληλα, προτείνει: 1.Την λειτουργία μικρών πράσινων σημείων και κάδων 4 ρευμάτων εντός των σχολικών χώρων. Αυτή η κίνηση θα βοηθούσε στην εκπαίδευση των παιδιών. 2.Ενημέρωση και προώθηση των προτάσεων για τη δημιουργία μονάδων βιομάζας ή βιοκαυσίμων, με χρήση των υπολειμμάτων της γεωργικής καλλιέργειας ή/και των αγροτικών προϊόντων που καταλήγουν σήμερα στους ΧΥΤΑ.

Μονάδες βιολογικών καθαρισμών
Στην περιοχή του Νομού Καβάλας, αν και ακόμα δεν υπάρχει σύνδεση όλων των Δημοτικών Ενοτήτων σε βιολογικούς καθαρισμούς, ωστόσο υπάρχουν μονάδες οι οποίες λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και συχνά υλοποιούνται σχέδια επέκτασης τόσο της χωρητικότητάς τους, όσο και της σύνδεσής τους με περισσότερους οικισμούς και χωριά. «Το πρόβλημα, που εντοπίζεται έντονα στον Νομό μας, είναι κυρίως η έλλειψη διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων (κατσίγαρος). Μέχρι και σήμερα τα περισσότερα ελαιοτριβεία του Νομού (πολλά από αυτά εντοπίζονται στο νησί της Θάσου) απορρίπτουν τα υψηλής τοξικότητας απόβλητα στο περιβάλλον. Συχνά αυτό γίνεται κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, με αποτέλεσμα την ρύπανση τόσο του υπόγειου υδροφορέα, όσο και των επιφανειακών υδάτων. Δυστυχώς, ο έλεγχος από πλευράς ΠΕ Καβάλας είναι ελλιπής και λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά και λόγω της δυσκολίας μετακίνησης τους, ιδιαίτερα στο νησί της Θάσου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατάσταση να διαιωνίζεται.» δηλώνει η κα Μιρλή σημειώνοντας ότι «Η περιοχή ανήκει σε δύο διαφορετικά υδατικά διαμερίσματα, αυτό της Μακεδονίας (Δήμος Παγγαίου και Δήμος Καβάλας-98%) και της Θράκης (Δήμος Καβάλας – 2%, Δήμος Νέστου και Δήμος Θάσου).»

Καθιερωμένες πλημμύρες στα Τενάγη
Στην περιοχή των Τεναγών, τα προβλήματα που επαναλαμβάνονται ετησίως είναι η πλημμύρες μεγάλου μέρους της καλλιεργήσιμης έκτασης σημειώνει η κ. Μιρλή και εξηγεί ότι αυτό συμβαίνει λόγω μειωμένης αποστράγγισης καθώς τα αποστραγγιστικά κανάλια βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό των αγροτικών εκτάσεων, λόγω καθίζησης του εδάφους. «Η καθίζηση προήλθε λόγω της τακτικής που ακολουθούνταν τα προηγούμενα χρόνια από τους αγρότες για την καύση των αγροτικών υπολειμμάτων. Το έδαφος είναι τυρφώδες με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να συνεχίζεται υπογείως και να οδηγεί σε καθίζηση του εδάφους. Τόσο για την πεδιάδα των Τεναγών, όσο και για την πεδιάδα του Νέστου δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την νιτρορύπανση των περιοχών αυτών παρότι έχουν εντοπιστεί από σε πηγές πόσιμου νερού υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και νιτρωδών.» Επιπλέον, ιδιαίτερα για την πεδιάδα του Νέστου και την νότια Πιέρια κοιλάδα παρατηρείται υφαλμύρωση του υπόγειου υδροφορέα και κατά συνέπεια και ορισμένων αγροκτημάτων, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της αγροτικής γης. Επιπλέον, σε ότι αφορά την άρδευση, έντονα προβλήματα εμφανίζονται στην περιοχή του Νέστου. Το υπέργειο αρδευτικό δίκτυο που λειτουργεί, όπως και αυτό που κατασκευάζεται έχει μεγάλες απώλειες, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα για την άρδευση. Η λήψη υψηλών ποσοτήτων νερού επηρεάζει την οικολογία του ποταμού Νέστου, απ’ όπου γίνεται η υδροληψία. Συγκεκριμένα, για περισσότερους από 4 μήνες παρατηρείται το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ο Νέστος κατάντι του φράγματος Τοξοτών έχει ποσότητα μικρότερη από την νομοθετημένη οικολογική παροχή. «Το φαινόμενο αυτό», όπως δηλώνει η κα Μιρλή, «επηρεάζει και απειλεί την βιοποικιλότητα της περιοχής. Τον τελευταίο καιρό γνωρίζουμε ότι προγραμματίζεται η κατασκευή και νέου φράγματος στο Νέστο, το φράγμα Τεμένους. Το φράγμα αυτό είχε αρχικά προγραμματιστεί ως αναρρυθμιστικό με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση που λειτουργήσει με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση για την τήρηση της οικολογικής παροχής του Νέστου. Σε περίπτωση όμως που το φράγμα λειτουργήσει με προτεραιότητα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, δυστυχώς η κατάσταση θα επιδεινωθεί τόσο για την άρδευση των αγροτών, όσο και για την διατήρηση της βιοποικιλότητας του Νέστου.»
Όπως πρότεινε η συντονίστρια τμήματος περιβάλλοντος και στο περιφερειακό συνέδριο «Στρατηγικό σχέδιο για το σύνολο των καλλιεργήσιμων εδαφών, αλλά κυρίως για την περιοχή του Νέστου και της Πιέριας κοιλάδας (περιοχή Παγγαίου) οφείλει να είναι η υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου με ταυτόχρονη αλλαγή καλλιεργειών, τα οποία ως ενέργειες θα είχαν ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων.» Παράλληλα προέβλεψε ότι σημαντικό πρόβλημα θα παρουσιαστεί με την ολοκλήρωση του φράγματος Μαρμαρά. Παρότι έχει συμβασιοποιηθεί η κατασκευή του, δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης νερού όπως επίσης δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για την διοχέτευση του νερού μετά την ολοκλήρωση του.

Καμπανάκι για τη Θάσο
Σε ότι αφορά το νησί της Θάσου, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο 2016, στο Νότιο τμήμα του νησιού εμφανίζονται έντονα προβλήματα λειψυδρίας κατά τους θερινούς μήνες. «Πολλά χωριά για πολλές ώρες μένουν χωρίς νερό ή με νερό πολύ χαμηλής πίεσης. Υπενθυμίζω ότι η Θάσος είναι ένα τουριστικό νησί με αυξημένες ανάγκες τους θερινούς μήνες, η οποία ωστόσο δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοια προβλήματα. Η ανακατασκευή του φράγματος των Μαριών, καθώς και η διάνοιξη εκ νέου του καναλιού παροχής προς τα χωριά είναι απαραίτητη και πρέπει να επιταχυνθεί. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι εκτελούνται έργα στην περιοχή, δεν υπάρχουν σαφής πληροφορίες για την μελέτη για να μπορέσουμε να έχουμε άποψη για το έργο.» σημειώνει και προσθέτει ότι «Στην Θάσο επίσης λειτουργούν αρκετές παράνομες γεωτρήσεις, ιδιαίτερα σε σημεία κοντά στην θαλάσσια ζώνη. Αυτό λειτούργησε αρνητικά προς τον υπόγειο υδροφορέα με αποτέλεσμα πλέον να εμφανίζεται υφαλμύρωση σε γεωτρήσεις που απέχουν 5km από την ακτή. Έλεγχος για τις γεωτρήσεις και την λειτουργία τους δεν έχει πραγματοποιηθεί, καθώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αδειοδότησης από την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Ο φόβος που εκφράζεται είναι ότι η καθυστέρηση αδειοδότησης και ελέγχου θα οδηγήσει σε ακόμα πιο δυσμενείς συνθήκες.» Φώτο:Αναστασία Μιρλή Ρεπορτάζ-κείμενο-φωτογραφία: Μαρία Νικολάου

Keywords
Τυχαία Θέματα