Η Περιφέρεια Κρήτης στο εθνικό συνέδριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη

11:30 30/9/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

Ουσιαστική ήταν η συμμετοχή της Περιφέρειας στο εθνικό συνέδριο για την «Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο -Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ηράκλειο στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

.
Το

Συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Natura Themis, το οποίο απευθύνεται στους Λειτουργούς της Δικαιοσύνης, σε δημόσιες αρχές, και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και σε όλους τους πολίτες, έχει ως βασικό στόχο τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των φορέων ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα είναι ένα ξεχωριστό πεδίο ποινικού δικαίου και ότι υπάρχει ατομική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Η ορθή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου προάγει την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζει την ορθή χρήση των περιβαλλοντικών πόρων.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης την έναρξη του συνεδριου κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας, Νίκος Καλογερής, ο οποίος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού συμμετείχε με τρεις εισηγήσεις, όπου παρουσιάστηκαν τα συχνότερα είδη περιβαλλοντικής παραβατικότητας και τονίστηκε ότι εκτός από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στους ρυπαίνοντες και παραβάτες, είναι απαραίτητο να αποκαθίσταται το περιβάλλον με ευθύνη των ίδιων, αλλά και να υπάρχει πρόληψη και ενημέρωση, ώστε να μην επαναλαμβάνονται παρόμοια περιστατικά περιβαλλοντικής παραβατικότητας.

Επίσης, παρουσιάστηκε το «βήμα» που δίνει η Περιφέρεια στους νέους πολίτες για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσα από την εφαρμογή STEP (en/). Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας παρουσιάστηκε η διερεύνηση της δυνατότητας περαιτέρω φόρτισης με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του χειμάρρου Καρτερού.

Το υλικό του Συνεδρίου, καθώς και τα ως τώρα αποτελέσματα του έργου LIFE Natura Themis είναι ανηρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα

Keywords
Τυχαία Θέματα