Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απειλή για την ευρωπαϊκή συνοχή η αποδυνάμωση των περιφερειών

05:21 29/5/2022 - Πηγή: Enikos
Η μεταφορά κονδυλίων από τα περιφερειακά ταμεία για τις ανάγκες χρηματοδότησης του προγράμματος REPowerEU βρίσκει αντίθετη την επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η μεταφορά πόρων από τις περιφέρειες και η άνευ όρων απόδοσή τους στα κράτη μέλη θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή της ΕΕ και είναι αντίθετη με τις επιδιώξεις των Συνθηκών», υπογράμμισε […]
Τυχαία Θέματα